Saksdokumentene til generalforsamlingen er klare

Landsstyret i Normisjon hadde sitt siste møte før generalforsamlingen på Stemnestaden leirsted innerst i Skjoldafjorden i Rogaland.

Alle saksdokumentene til Normisjons generalforsamling i januar er nå lagt ut på normisjon.no. Det sittende landsstyre hadde sitt siste møte i forrige uke og ferdigbehandlet da innstillingene til generalforsamlingen.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Eivind M. Saaghus – publisert 12.12.2023

Det er flere store saker som står på dagsorden i Stavanger 12. og 13. januar, og størst forventninger er det til drøftingen av forslaget til strategi for 2024 til 2030. 

Åtte utfordringer

Landsstyret betegner forlaget til strategi som en endringsstrategi. «Den beskriver ikke alt som er viktig i Normisjon, men fokuserer på de områdene der vi trenger å justere kurs for å nå målene våre», skriver landsstyret.

I forslaget pekes det på åtte utfordringer, og for å møte disse, samles man om fire hovedområder; plante, utvikle, lede og sammenkoble. 

Sammen utgjør de forkortelsen PULS.

Kirkelig selvforståelse

Parallelt med strategiarbeidet har et utvalg laget en innstilling om Normisjons kirkelige selvforståelse. Bakgrunnen for utredningen er at Normisjon ønsker å finne sitt ståsted i dagens nye kirkelandskap. 

– Vi har de siste årene sett store endringer i tros- og livssynsfeltet, blant annet gjennom økt sekularisering i samfunnet og opphevelse av statskirken. Vi har også sett store endringer i organisasjonen vår med sterkt fall i den tradisjonelle foreningsvirksomheten. Samtidig teller vi snart 50 menigheter, noe vi er svært glade for, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga. 

Behov for nye lover

Landsstyret legger også fram forslag til nye lover for Normisjon. Gjeldende lover ble vedtatt da Normisjon ble dannet i 2001. 

«Lovtekstene bærer preg av at det ligger en fusjon til grunn. Omfattende og ordrike formuleringer viser behovet den gang for å ivareta kontinuitet med de fusjonerte organisasjoner. Derfor er det nå behov for både forenklinger og språklige oppdateringer … Også juridiske/samfunnsmessige endringer viste at det var behov for enkelte endringer», skriver landsstyret i sin innstilling.

Generalforsamlingen og Actas landsmøte er i tilknytning MER-konferansen i Stavanger 12.–15. januar!

Les saksdokumentene til generalforsamlingen her