PULS – nøkkelord i ny strategiplan

Forslaget til ny strategi for Normisjon sammenfattes i ett ord: PULS. Plante, utvikle, lede og sammenkoble er nøkkelordene.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Inga Lill Nord Nyvoll – Publisert 23.11 2023

Forslag til ny strategiplan for de neste seks årene ligger på Normisjons nettside, og etter høringsprosessen skal landsstyret gi sin endelige innstilling til generalforsamlingen.

– Puls er en god beskrivelse av det vi trenger å gjøre framover, sier Vegard Tennebø, leder for Misjon i Norge og en av pådriverne i strategiprosessen.

Han fortsetter:

– Uansett hvor vi er i Normisjon og får høre om mennesker som har kommet til tro, blitt med i et av våre fellesskap eller engasjert seg i vårt arbeid, stiger pulsen. Dette er kjernen i og hjerteslaget til Normisjon.

Ute på høring

Arbeidet med ny strategiplan for Normisjon startet for to år siden og skal vedtas på generalforsamlingen i Stavanger i midten av januar neste år. I forslaget til strategi, som nå er ute på høring, pekes det på hvilke utfordringer som er viktige.

«Strategien beskriver ikke alt som er viktig i Normisjon. Den tar utgangspunkt i et situasjonsbilde som er analysert gjennom de siste årene, og presenterer åtte hovedutfordringer på grunnlag av dette. Men det betyr ikke at det som ikke er nevnt skal nedprioriteres. Vi kaller strategiforslaget for en endringsstrategi, som fokuserer på de områdene der vi trenger å justere kurs for å nå målene våre», poengteres det i innstillingen.

Les mer om de åtte utfordringene her.

Puls betyr liv

– For å møte disse utfordringene, foreslår vi samle oss om fire hovedoppgaver: plante, utvikle, lede og sammenkoble. Sammen utgjør de forkortelsen PULS, og der hvor det er puls er det liv, sier Tennebø.

PlanteVi planter evangeliet, nye idéer, prosjekter, menigheter og fellesskap.

Utvikle: Vi utvikler etablerte fellesskap, tilbud, programmer og organisasjonsformer.

Lede: Vi lar oss lede av Gud og hans ord, og trener og inspirerer mennesker til å lede seg selv og andre.

Sammenkoble: Vi kobler sammen visjoner, mål, avdelinger, enheter, behov og ressurser.

Les mer om PULS her.

Møte med evangeliet

– Når alt kommer til alt, og vi skal vi svare på hvorfor vi gjør det vi gjør, handler det om menneskers møte med evangeliet og den livsrevolusjonen det bærer med seg. Det må vi ta vare på når vi skal sette kursen videre for å virkeliggjøre Normisjons motto: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag», understreker Tennebø, og oppfordrer leserne til å gå inn og lese forslaget til strategiplan på Normisjons nettside.

– Det er viktig at flest mulig engasjerer seg i dette. Enten du er medlem, tillitsvalg eller ansatt i Normisjon, så ønsker landsstyret å høre din mening. Dette er viktig. Det handler om strategien for det arbeidet vårt fram til 2030, sier Vegard Tennebø.

Innspill til strategiforslaget sendes på e-post innen 1. desember.