Trygghet midt i storbyen Phnom Penh

Bilde av hus langs en gate
Internatet i Phnom Penh er livsforvandlende for flere av studentene. Her får de oppleve trygghet midt i usikkerheten.

Vi er tre GUS-studenter som de siste månedene har fått leve tett på Normisjons prosjekter i Kambodsja. Nå vil vi gi deg et innblikk i arbeidet rundt internatet som drives, og hva det betyr for menneskene her. 

Tekst: Ida Marie (Global disippel-student ved Gå Ut Senteret) Foto: Global disippel/ Gå Ut Senteret

Vi, Ida Marie, Hanna Malen og Nadya, studerer ved misjonsskolen Gå ut senteret, og har reist til et av Normisjons prosjekter i Kambodsja hvor vi har bodd siden november i fjor. Her får vi oppleve hvor stor betydning prosjektet har for studentene her.

Livsforvandlende arbeid

I Kambodsja støtter Normisjon driften av et internat med navnet «Historymakers». Internatet er plassert i hovedstaden Phnom Penh hvor mange unge voksne drar for å studere. Siden internatet ble startet i 2009, har det vokst enormt, og i år vil det vokse enda ytterligere og romme omkring 60 studenter. 

Internatet er livsforvandlende for flere av studentene. Flere kommer fra utrygge og vanskelige omgivelser, og opplever også dårlig behandling fra foreldrene sine. Tilliten til den eldre befolkningen er av den grunn svekket for mange. Her blir de møtt av voksne som bryr seg om hvordan de har det. 

De blir vist omtanke og kjærlighet av både medstudenter og staben på internatet. Fra dag én da vi ankom Kambodsja, har staben tatt oss imot som sine egne barn og venner. Vi ser virkelig at dette er en givende plass å være. 

Trygg plass i storbyen

Det er ikke kun omtanke og kjærlighet som gjør internatet en god plass å være. Det er også en trygg plass midt i storbyen Phnom Penh. 

Etter de brutale årene 1974-1979, hvor en stor del av undervisningspersonalet i landet ble drept, er landet fortsatt i en prosess med å bygge seg opp igjen. Av den grunn finnes det begrenset med høyere utdanning i flere provinser, og mange tvinges til å dra til storbyen for å studere. Her bor det mange mennesker, og byen er ikke alltid er like trygg. 

Vi har fått æren av å være vitne til misjon som skjer rett foran øynene på oss hver dag.

Åpenhet og vennlighet

Internatet er en trygg plass å bo. Innenfor porten har de unge voksne god plass i bakgården til å være sammen, og dele historier fra livene sine. Noe av det som har gjort mest inntrykk på oss mens vi har vært her, er villigheten de unge voksne har til å dele selv om de har opplevd hendelser som er vanskelige for oss i Norge å forestille oss. Vi ser tydelig viktigheten av å vise vennlighet og åpenhet til mennesker vi møter og hvordan det kan være med å påvirke livene deres. 

Flere av dem forteller også om hvordan det har forandret livene deres å komme hit og bli introdusert til Jesus. Det er ingen krav at man skal være kristen dersom man ønsker å bo på internatet, men både andakter og gudstjeneste er noe studentene deltar på hver uke. 

På denne måten, og gjennom nestekjærlighet, får de unge voksne møte en religion de knapt har kjennskap til fra før. Vi har fått æren til å være vitne til misjon som skjer rett foran øynene på oss hver dag. 

Fokus på studie

Det er et krav at studentene jobber jevnt og trutt med studiene for at de skal bo på internatet. Dette er for å skape best mulig arbeidsmoral hos studentene, men også for å sikre at de som bor her gjør en god jobb på studiene. Det er to studierom på internatet hvor det er god plass til å studere, samt at takterrassen brukes flittig.

Under koronapandemien har online-undervisning blitt en del av hverdagen. Det er en stor gave for dem å ha et rom hvor de kan sitte og studere, og finne arbeidsro.