Vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler. 

Normisjon er en misjonsorganisasjon med arbeid i Norge og internasjonalt. Vi har et særlig hjerte for urfolk og minoritetsgrupper, med prosjekter i Asia, Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. Vår visjon er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. 

Normisjon er medlem av  Norges Innsamlingsråd.  

Betaling 

Faste givere:
Gjelder fastgiverforhold per giro, SMS, AvtaleGiro og Vipps. 

Som standard gjennomføres trekk den 20. i hver måned. Dette kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum. 

Fastgiverforhold per SMS belastes telefonregning. Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort/ -konto. 

Enkeltstående gaver:
Betalinger kan gjøres via nett, enten som betaling med bank- og kredittkort, via Vipps eller SMS. SMS-betalinger belastes via telefonregning. 

Oppsigelse av faste avtaler 

Send mail til innsamling@normisjon.no / normisjon@normisjon.no eller ring oss på telefon 23 10 00 00  (hverdager mellom kl. 09-14). Dette gjelder avtaler om faste bidrag via SMS, Avtalegiro, Vipps og papirgiro. 

Epost bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller epostadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet. 

Ved fastgiverforhold på SMS kan dette avsluttes ved å sende «STOPP [KODEORD]» til 2160. 

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekk etter avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter trekkfiler er sendt. 

Angrevilkår 

Inngåelse av faste betalinger:
Du har mulighet til å angre ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både giro, SMS, Vipps og AvtaleGiro. 

I utgangspunktet er det ikke mulig å trekke tilbake tidligere gaver, men Normisjon åpner for bruk av skjønn i slike situasjoner slik at siste gave helt eller delvis kan betales tilbake. 

Skattefradrag 

Gjelder kun ved gaver og giveravtaler.