Hvorfor er Bibelen forbudt i landet mitt, tror du?

Jeg kommer fra et asiatisk land der kristne må skjule troen sin. Selv har jeg vært fengslet tre ganger. Jeg kan ikke fortelle deg navnet mitt, nasjonaliteten min eller hva som er morsmålet mitt.

Men jeg kan fortelle deg at jeg leder arbeidet med å oversette Bibelen til mitt morsmål.

Blant folket mitt begynner stadig flere å tro. Mange opplever at Jesus gjør dem friske. Likevel har de ikke forstått hva Jesus egentlig har gjort for dem.  

Folket mitt er første generasjon kristne. De famler.

«Takk, Jesus», sier de, når de har blitt helbredet. Så går de hjem og slår kona si. Disse gir kristendommen et dårlig rykte. De trenger Bibelen for å lære hva det betyr å være etterfølger av Kristus.

Men hvorfor forbyr myndighetene Bibelen, tror du?

Fordi Guds Ord kan forvandle nasjoner. Ordene starter en forvandling på innsiden av det enkelte mennesket. Og så sprer det seg utover. Vi må aldri undervurdere hvilken kraft Guds kjærlighet og håp har.

Vi er fire bibeloversettere som arbeider for å gi folket mitt Bibelen. Nå trenger vi støtte for å fullføre. Vil du være med og gi Bibelen til et folk som leter etter Gud?

360,- oversetter 3 bibelvers
600,- oversetter 6 bibelvers
960,- oversetter 8 bibelvers
3150,- oversetter et kapittel i Bibelen

Hilsen Joon

Gi en gave

 

* Joon er ikke mitt egentlige navn. Vi som arbeider med bibeloversettelse her, må være forsiktige med informasjonen, for å ikke sette familiene våre eller prosjektet i fare.