Selvhjelpsgrupper

Mange av de som jobber i steinknuseverkene vet ikke om hvilke rettigheter de har og vet ikke om viktigheten av bruk av vernerutstyr. Derfor lider mange unødvendig.

Vi jobber for

  • at kvinner og menn kan få lik lønn for likt arbeid
  • mot vold på arbeidsplassen
  • at folk vet at de har rettigheter til å beholde jorden de eier
  • at alle kan bruke vernerutstyr