500 000 ekstra til Gå Ut Senteret!

Utdanningsdirektoratet har godkjent nye læreplaner med økt tilskuddssats for linjene Global disippel og Faith in action på Gå Ut Senteret. 

3. juni 2019
Tekst og foto Gå Ut Senteret

Linjetilbud på bibelskoler må godkjennes av myndighetene. Sammen med godkjenningen følger et tilskudd pr student, som utgjør mesteparten av skolens inntekter. Tilskuddssatsen avgjøres av hvor mange timer undervisning som tilbys på linjen. Dersom læreplanen inneholder 842 klokketimer undervisning (fullt skoleår), utbetales det maksimalt tilskudd, som for tiden er 99.375 kr pr student.

Dersom læreplanen inneholder en stor andel praksis, som er tilfelle for Global disippel og Faith in action, avkortes tilskuddet. En praksistime teller kun 50% av en vanlig undervisningstime i direktoratets regnestykke.

Men dersom undervisning og 50% av praksistimene til sammen utgjør 842 timer, kan skolen allikevel få maksimalt tilskudd for elevene på linjen.

De gamle læreplanene medførte avkorting av tilskuddet til Gå Ut Senteret. Skolen har til og med dette skoleåret fått 80% av maksimalt tilskudd på Global disippel og 86,5% på Faith in action. 

I de nye læreplanene har skolen dokumentert at studentene har såpass mye praksis, både i Trondheim og i utlandet, at direktoratet har godkjent 100% tilskudd både for Global disippel og Faith in action.

Med det studenttallet skolen har hatt de siste årene, utgjør dette over en halv million kroner hvert år!

– De som har fulgt Gå Ut Senteret lenge, har vært med på mange runder med Utdanningsdirektoratet. Nye linjetilbud, utvidelse av elevtall, engelsk undervisningsspråk og flytting av skolen, for å nevne noe. Denne godkjenningen er absolutt et av høydepunktene når det kommer til rammebetingelser for å drive god bibel- og misjonsskole, sier rektor Ørjan Tinnen.

Han roser lærerkollegiet som jobbet hardt for å utarbeide nye læreplaner i fjor vinter, samtidig som undervisning og praksisopphold pågikk som normalt.

– Denne godkjenningen betyr ikke bare mye økonomisk, men også pedagogisk for innholdet på linjene. De nye planene gir lærerne langt større fleksibilitet i utforming av en god skolehverdag. Vi gleder oss til å ta de i bruk fra høsten, sier Tinnen.