Normisjons råd i forbindelse med korona

Myndighetene oppfordrer oss alle til å være med i en dugnad for å hindre smitte av koronaviruset i å spre seg.

Følg smittevernregler
Det er helt avgjørende at alle følger elementære regler for god hånd- og hostehygiene på kontoret. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. Desinfisering med antibac er viktig, men det aller beste og mest effektive er å vaske hendene godt og ofte. Vask hendene med engang du kommer inn etter å ha vært ute. Se plakaten Smittevern.

Unngå klemming og all fysisk kontakt, og det anbefales at det skal være en meters avstand mellom oss når vi er til lunsj, har møter etc.

Forkjølelse og sykdom
Er du forkjølet, men i stand til å jobbe, skal du ta kontakt med din leder og avklar om du kan jobbe hjemmefra. Ikke reis på jobb om du har symptomer som kan være tegn på koronavirus. Dersom du blir syk, meld fra til leder og bli hjemme inntil du har fått avklart helsesituasjonen (vanlige regler for egen/sykemelding gjelder).

Hvis du er i en risikosituasjon og tenker at du burde være hjemme, men ikke har mulighet til hjemmekontor, er det en mulighet å gå til fastlegen for å få vurdert sykemelding.

Informasjon i organisasjonen
Normisjon har sendt ut informasjon til alle regionledere og pastorer i organisasjonen om den aktuelle situasjonen. Vi oppfordrer bl.a. til å risikovurdere alle arrangementer.

Reiser
Alle utenlandsreiser vurderes individuelt. Per i dag fraråder myndighetene reiser som ikke er strengt tatt nødvendige.

Når det gjelder innenlandsreiser oppfordres det til at alle møter og samlinger vurderes ut fra nødvendighet og ellers i tråd med gjeldende retningslinjer for samfunnet.

Følg med
Vi vil oppfordre dere til å følge med og holde dere oppdatert på de påbud og forbud som kommer fra myndighetene. Normisjon følger situasjonen tett og vil komme med ny informasjon når det er noe å melde.

Se informasjon i din kommune på din egen kommunes nettside eller besøk fhi.no for informasjon.

Beredskapsgruppe
Normisjon har opprettet en beredskapsgruppe i forbindelse med koronasituasjonen, som består av Generalsekretær, internasjonal leder og personalleder.

La oss be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har.