Alternativt arbeid

Vi jobber med å bedre livsvilkårene og arbeidsforholdene for sårbare grupper. Jobben i knuseverkene er farlige og dårlig lønnet, derfor tilbyr vi yrkesopplæring til inntektsbringende arbeid. De som begynner med alternative yrker eller får opplæring i hvordan utvikle produktene sine tjener mer enn de gjorde før. Noen av mulighetene er:

  • syopplæring
  • dataopplæring
  • lage produkter av bambus, smykker av plast mm.
  • lage sylteagurker
  • tørke frukt

I stedet for å være avhengige av gruvevirksomhet og steinknuseverk vil deres bidrag være med på å skape alternative arbeidsplasser i et rent og sunt miljø i et langsiktig bærekraftig perspektiv.