Sjelesorg og veiledning

En profesjonell samtalepartner

Livet kan by på mange slags utfordringer både på godt og vondt. Når livet oppleves vanskelig eller man står overfor krevende valg, kan det både være godt og nødvendig å møte en profesjonell samtalepartner. 

Hos Fermate i Normisjon møter du erfarne og dyktige sjelesørgere som har tid og som kan følge deg gjennom prosesser.

Kristen basis
Vi vil møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt. Vi ønsker å hjelpe den enkelte og familier til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv. Vårt møte med mennesker og vår veiledning er basert på kristen tro og etikk.

Gir hjelp gjennom samtale
Sjelesorg er ikke terapi eller behandling men omsorg gjennom samtale. Vi har derfor ikke noen spesiell terapimodell som vi arbeider ut fra. Vår erfaring er at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan gi hjelp til å ta viktige avgjørelser, oppdage frigjørende perspektiver, sørge og bearbeide tap og oppleve trøst, mening og livsmot.

For å få samtale ved Fermate trenger du ikke henvisning. En kan komme til samtale både som enkeltperson men også som par. Våre sjelesørgere har taushetsplikt.

Finn Fermate nær deg