Viator

Normisjons forretningsvirksomhet

Normisjon ønsker å bygge opp forretningskompetanse både i Norge og i våre samarbeidsland. Viator er et godt og viktig redskap for dette.

Vi kjenner oss igjen i de idealene som lå til grunn for Hans Nielsen Hauges virksomhet, med en kombinasjon av kristen forkynnelse og en aktiv forretningsvirksomhet. Hauges virksomhet var preget av gründerånd med basis i lokalsamfunnet og fokus på å finne talenter som kunne utvikle og lede virksomheter. Dette bidro sterkt til å løfte vanlige folk, og vi ønsker å bidra til at også alminnelige folk i våre samarbeidsland får mulighet til sikrere og bedre inntekter.

Dette er grunnleggende både for menneskers verdighet og for at de kan ta ansvar for sine egne liv. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom og bidra til å utvikle et land, er etablering av bærekraftige arbeidsplasser.

Viators langsiktige mål er å kunne etablere forretningsbasert virksomhet i alle land hvor Normisjon er engasjert. Forretningsvirksomhet blir i de aller fleste land betraktet som positivt, og investorer ønskes velkommen.

Normisjon ønsker å løfte fram gode idealer for forretningsdrift, hvor det legges vekt både på at virksomheten er til nytte for befolkningen, og at denne ikke skal virke ødeleggende for naturmiljøet eller det sosiale miljøet lokalt.

Virksomhetene skal ha gode og ryddige arbeidsforhold basert på respekt, menneskerettigheter og prinsippene i Fair Trade. Vi kaller det Social Business. 

Det er krevende å drive forretningsvirksomhet i utviklingsland, som ofte er preget av korrupsjon og mangelfullt lovverk. Med vår landkompetanse har vi et godt utgangspunkt for å forstå den lokale situasjonen, og vurdere aktuelle prosjekter og samarbeidspartnere. Vi ser dette som et supplement til det øvrige utviklingsarbeidet Normisjon driver.

Viator driver virksomhet i Aserbajdsjan, Bangladesh og Nepal.