Bedre kompetanse

Vefa Mammedova og Nurana Khalilova arbeider både i Normisjons arbeid på barnehjemmet i Merdekan, men driver også Heyat Ressurssenter to dager i uka.

3. desember 2019
Tekst og foto Rena Mamedzade

Vefa sammen med en av barna på ressurssenteret

Vefa er utdannet logoped og Nurane barnepsykolog, og de har begge gjennomgått mange kurs, men det er alltid fint å lære nye ting. I sommer begynte de på et kurs om barns utvikling, kalt Childhood Health, Education and Social Development (CHED) og de forbereder seg nå på å ta en avsluttende prøve for å få kursbevis. Som en del av denne må de også dokumentere arbeidet de gjør, blant annet ved Heyat Ressurssenter. 

Kurset de har gjennomgått har økt deres kompetanse, noe som også øker kvaliteten på tjenestene Heyat Ressurssenter kan tilby. Det er i dag 9 barn som kommer til senteret for terapi 2 dager i uka. Disse barna bor hjemme hos foreldrene sine, og noen av dem går også på skole. Vefa forteller at hun ser positiv utvikling hos barna, noen har blitt bedre på selvkontroll. En gutt med AD/HD som aldri klarte å sitte rolig, har nå funnet roen.  Andre har lært å pusse tennnene, eller å kle på seg, og flere har lært seg noen ord. 

Vefa, som er koordinator for senteret, ønsker nå å arrangere små seminarer og kurs hvor de kan gi videre det de nå har lært, både til sine kollegaer i arbeidet på barnehjemmet i Merdekan, men også til foreldrene til barna som kommer til Heyat Ressurssenter. Det er lite støtte å få for foreldre med barn med spesielle behov, så en slik opplæring er veldig nyttig, så foreldre er bedre i stand til å hjelpe og støtte sine barn med spesielle behov. 

Relatert innhold

Sel munnbind frå døropningar

I Ecuador selges klesplagg og munnbind frå døropningar, og sitron og mandarin fra midtrabbattar. Gatesalget blomstrar til tross for restriksjonar og koronavirus.

Read article "Sel munnbind frå døropningar"

– Wow, det var dette Gud mente

Direktør i det lokale selskapet R&R Services, Raul Asgarov, fikk for flere år siden et syn av mange barn på en slette. I dag leder han Normisjons arbeid på Barnehjemmet i Merdekan i Aserbajdsjan.

Read article "– Wow, det var dette Gud mente"

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"