Ber mer i Trondheim

I Salem i Trondheim har bønn fått mer plass. Nå begynner de å se konturene av noe spennende.

14. juli 2020
Tekst: Kristin Winther Jørgensen
Foto: Unsplash/David Einan

– Vi skal ikke undervurdere kraften i bønn. Den forandrer først og fremst oss selv, og så vil det få konsekvenser for våre omgivelser. Bønn er virksom og utretter mye, det erfarer vi gang på gang, sier Kjellaug Andresen, som er leder for bønnearbeidet i Salem. Hun forteller at de nå er helt i startfasen med dette arbeidet.

– I lang tid har trofaste forbedere vært utholdende i bønn til Gud, og nå ser vi frukter av det de har lagt ned.

Bønn som søyle for menighetsliv
For en tid tilbake etablerte Salem et såkalt bønnehus, et rom på Salem-huset i Prinsens gate som er åpent fra morgen til kveld hver onsdag. Dagen starter med felles lovsang og bønn for blant annet menigheten og byen, og avsluttes med det samme en times tid om kvelden. I mellomtiden er det stille rom med lovsang hvor man kan komme for å søke Guds nærvær. Det er felles tidebønn klokken 11 og klokken 15.30 i tillegg, forteller Andresen.

Deler av storstab i Salem og Normisjon, samt frivillige deltar på bønnemøtene. En fra staben og en frivillig har ansvar hver onsdag.

– Bønnearbeidet er en av søylene i et menighetsliv, og vi tror det er viktig at vi gjør som det står i Jeremia 29,7: Be for byen, for når det går den vel går det dere vel, sier Andresen. Hun mener at bønn for byen, stedet vi bor, landet vårt, og for det som skjer i verden i dag er sentralt.

– Det blir lettere å se hva Gud faktisk gjør, og lettere når vi står sammen for å be for noe når vi ikke ser eller forstår. 

En ble kristen
I Salem har de også startet Rom for helbredelse, etter inspirasjon fra IMI Kirken i Stavanger.

– Tanken er å lage et rom som er åpent for alle som ønsker forbønn for sykdom. Her kan man også komme inn og være stille i rommet under lovsang. Det er et godt rom å være i, sier Andresen. Det er Jesus selv som ber oss om å legge hendene på syke og be, og det ønsker vi å gjøre. Vi har derfor gjort oss tilgjengelig. Vi vet at ikke alle blir helbredet her og nå, men noen blir det også, forteller Andresen. Hun sier at det er en verdi for Salem å møte mennesker med omsorg og respekt, samtidig som de er frimodige og ber om helbredelse.

– Det skjer at noen gir tilbakemelding på at de har blitt friske, andre på bedring av tilstand, og en har blitt kristen gjennom dette. Enda flere har fått et møte med Jesus som berørte dem, forteller Andresen. Hun sier at de også har profetisk betjening her.

– Der ser vi på forunderlig vis hvordan Gud møter mennesker. 

En oase
Ingebjørg Laache er engasjert i bønnearbeidet i Salem. 

– Det er mange løfter i Bibelen knyttet til bønn. Jeg tenker at om vi vil se Guds plan og vilje skje blant oss, er bønnearbeidet viktig. Laache forteller at det å komme inn i bønnehuset er som å komme til en oase.

– Det er så mye travelhet som styrer oss til daglig. Det er godt å roe seg ned ved korset, prøve å lytte og stilne ens indre. Bønnefellesskapet er også verdifullt, mener hun. Laache sier at hele Bibelen er full av historier om mennesker som har søkt Gud i bønn.

– Det har vært med på å skape historien til det den har blitt. Bare tenk på Moses, Daniel, Elias, Ester og egentlig alle de andre. 


Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2020. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.