– Å få gi Guds ord til en folkegruppe som ikke har det er det største jeg kan være med på! Nå kan de selv få lese og se at det vi har fortalt dem er sant, sier Guri Enger, utsending i Mali.

Normisjon har to oversetterteam i Mali. Et team oversetter Bibelen til kasonké, mens det andre teamet oversetter Det Nye Testamentet til malinké. Målet er å utgi både Bibelen og Det Nye Testamentet i løpet av 2022. Guri Enger er den norske utsendingen som følger opp kasonké-teamet.

– Det har vært et privilegium å jobbe med bibeloversettelse. Jeg har fått lov til å grave meg ned i Guds ord og bli bedre kjent med det. Nå kan Guds ord tale til dem. Det har vært mange rike, arbeidsomme, slitsomme og spennende år. Å utgi Bibelen på hjertespråket er stort! Nå snakker Gud og Jesus kasonké og malinké, forteller Enger.

I tillegg til å oversette må teamene avgjøre skrivemåte og finne ut hva som er korrekt grammatikk. Dette arbeidet har ført til at både kasonké og malinké er anerkjent som nasjonale språk i Mali. Det vil si at det utarbeides skolebøker som kan brukes i undervisning i skolen.

– Det å oversette Bibelen er viktig for så mye mer enn kirken. Det er med på å gi et helt folk en identitet som folkegruppe og en stolthet over hvem de er, poengterer Enger.

Vil du være med å bidra slik at lokalbefolkningen i Mali får oppleve Guds ord?

Gi en gave

Konto: 1503 02 13537 – Merk: vår

Vipps: 569535 (Ønsker du skattefradrag – merk med ditt tlf nr.)

Bibeloversettelse

Maxan, en av våre oversettere i Mali møtte Jesus i kirken i Bamako. Ikke lenge etter at han ble kristen hadde han en drøm om å oversette Bibelen til kasonké. Da vår misjonær Alf Halvorsen fikk høre om dette, ble det tydelig at Maxan skulle få være med på et viktig oppdrag – å gi Guds ord til sitt eget folkeslag.

– Etter at jeg ble kristen i 1984 ba en stemme meg om å oversette hvert bibelvers som ble lest på fransk til kasonké. På den tiden hadde jeg ikke forstått at Gud kalte meg til dette, sier han.

– Jeg møtte Alf, den første norske misjonæren i min kirke, i 1985. Han fortalte meg at dette er mitt kall fra Gud. Det er viktig for meg å oversette Bibelen fordi det setter vårt eget språk i direkte kontakt med Gud.Med oversettelsen av Bibelen til kasonké blir vårt språk anerkjent nasjonalt og internasjonalt, forteller oversetteren stolt.

Du kan også bidra til at folk i Mali får lese Bibelen på hjertespråket sitt!

Gi en gave

Konto: 1503 02 13537 – Merk: vår

Vipps: 569535 (Ønsker du skattefradrag – merk med ditt tlf nr.)