Bibelskole i sommerferien

Det finnes mange ulike måter å bruke sommeren på. En av dem er å dra på bibelskole for hele familien. Over 200 personer deltok i Molde for å investere i relasjonen til Gud og hverandre.

3. oktober 2018
Tekst og foto Odd Magnus Venås

YWAM (Ungdom i Oppdrag) Molde arrangerte i år for første gang sommerskole. Mange medlemmer i Norkirken Molde, tidligere Moldefellesskapet, var blant initiativtakerne, derfor var det også naturlig for menigheten å støtte opp om opplegget.

Sommerskolen varte i 11 dager og var et samarbeid med Høgtun Folkehøyskole.

Det var et eget opplegg for barna gjennom Foundation School, et bibelskoleopplegg for barn utarbeidet på YWAM Kona (Hawaii). Samtidig var det undervisning for voksne, samt et eget opplegg for ungdommene.

Mange møtte opp for å ta i et tak og oppleve det sosiale samværet på Godhet, Grill & Games

I tillegg inneholdt programmet åpne kveldsmøter, familietid, bønn, lovsang, fritidsaktiviteter og outreach – utadrettet aktivitet.

Siden Sommerskolen varte i mer enn en uke lå det til rette for å gode relasjoner mellom deltakerne. Ikke minst lå det til rette for møter med Gud for hver enkelt deltaker gjennom forbønn, undervisning og lovsang. 

Godhet, grill og games
En av de såkalte outreach-aktivitetene var arrangementet «Godhet, grill og games».

Dette kom i stand ut fra et spørsmål til Molde kommune om hvor de kunne trenge litt hjelp om sommeren. Kommunen pekte på en park som trengte å bli fikset på, og dette ble utgangspunktet for aktiviteten.  

Samtidig ble det planlagt ulike aktiviteter, deriblant en cricketkamp. Dette ble arrangert av afghanere som har en lidenskap for denne sporten. Noen syrere fikk spørsmål om å lage kebab på grillspyd til grillmat, og det var noe de veldig gjerne ville. 

«Den beste dagen i Norge»
Alle som ønsket å komme var invitert til parken denne dagen. Tidlig på dagen ryddet personer fra Sommerskolen parken med utstyr fra et lokalt hagefirma og kommunen. Mye kratt og skog ble fjernet, noe som nesten fordoblet arealet til parken.

Senere på dagen kom det flere personer, både fra Sommerskolen og lokalområdet. De 20 kiloene med kebabkjøtt som var forberedt kvelden før, ble nå grillet og servert. 

Khaled, som kom til Norge som flyktning fra Syria for to år siden, hadde hovedansvaret sammen med sin bror for å ordne i stand måltidet. I etterkant sa han at dette hadde vært en av de beste dagene siden han kom til Norge.

Opplegget ble et godt eksempel på at det også er viktig å la flyktninger få bidra og føle seg verdsatt, og ikke bare ha fokus på å gi de det som trengs. 

Å følge etter Jesus 
En slik blanding av det å rydde parken, samle mennesker fra mange ulike kulturer, legge til rette for samtaler og relasjonsbygging i tillegg til å gi hver enkelt mulighet til å bidra ble et godt eksempel på hvordan følge Jesus i vår kontekst.

Er vi villige til å dele Guds godhet, er det mange måter og muligheter til å gjøre det. 

– Denne integrerte måten å følge Jesus på er det vi håper deltakerne på Sommerskolen tar med seg hjem til hverdagene, forteller Odd Magnus Venås, pastor i Norkirken Molde.