Blir bedre ledere

Det nærmeste året skal 23 ledere i Normisjon og Acta lære mer om ledelse og bli bedre ledere. 

28. juni 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll/Ole Martin Rudstaden
Foto Ole Martin Rudstaden

sdr

Arbeidet med lederutvikling har vært underveis lenge, og i midten av mai gikk startskuddet for et opplegg som skal favne bredden i Normisjon. 23 regionledere og Actaledere fra hele landet samlet seg på Røyken for å ta fatt på et opplegg som skal løpe gjennom det neste året.

– Å dyktiggjøre ledere som igjen skal utruste andre ledere er noe av det viktigste vi gjør. Uten dyktige, bevisste og motiverte ledere forvitrer vi som bevegelse.  Derfor er lederutvikling så viktig, sier personalleder Else Kari Bjerva.

Opplegget er en satsing fra felleskontoret for å styrke ledelseskompetansen i organisasjonen. Ønsket er at det skal komme både Normisjon og Acta i hele landet til gode. Over tre samlinger med et tett program som ledes av en ekstern ekspert og tre personer fra Normisjon, og «hjemmeoppgaver» mellom samlingene, skal deltagerne lære å bli bedre ledere. 

– Målet er økt refleksjon og selvinnsikt, økte ferdigheter i å veilede andre og større bevissthet i forhold til hva det vil si å være leder i Normisjon, sier Bjerva.

Opplegget styrker også samarbeidet mellom den enkelte og deres leder, for en del av hjemmeoppgaven mellom samlingene er å snakke med sin leder om temaene som tas opp på samlingene. 

Deltagerne på programmet, som handler om å lede seg selv, å lede andre, og å lede ut fra Normisjons verdier, teologi og strategi, er godt fornøyde med den første samlingen:

– Først og fremst er det veldig bra å kunne sette av såpass mye tid til denne typen utvikling av ledere, sier Thomas Hammer, Acta-leder i region Hordaland.

Han forteller at det har vært givende å gå gjennom programmet sammen med ledere fra flere steder i landet.

– Vi har hatt mye tid til å jobbe med prosess, snakke sammen og samtale om opp- og nedturer i det å være leder, sier Hammer. 

– Vi har fått hjelp til å forstå rollen vi har som leder og hvordan vi kan lede andre, tenke gjennom våre egne forventninger og hvor vi har forbedringspotensiale, sier regionleder i Østfold Sverre Fjeldberg. 

– Programmet handler både om allmenne temaer innen ledelse og om åndelig lederskap med basis i Bibelen. Normisjons lederskapsverdier er tydelig, troverdig og tjenende. Vi snakker mye om hvordan kan vi virkeliggjøre disse verdiene i vårt lederskap, sier Else Kari Bjerva.

Opplevelsen er at ledelse har blitt satt på dagsorden. Ledelsen i Normisjon viser på denne måten at de satser på sine ledere. 

– De ønsker å dyktiggjøre sine ledere til å lede organisasjonen på en enda bedre måte, sier Fjeldberg. 

Thomas Hammer sier seg enig:  

– Jeg tar med meg fra dette at Normisjon ønsker å satse på og utvikle ledere. Det utrolig viktig, for vi trenger gode ledere på alle nivåer i Normisjon, i hele landet og i de andre landene vi arbeider. Når vi får lære her tar vi det med oss og kan formidle det videre til flere. 


Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 2/2019. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.