Den bhutanske kongens gull til Einar Kippenes

Like før jul ble Normisjons Einar Kippenes tildelt den bhutanske fortjenesteorden i gull for sitt bidrag til utdanning for mennesker med synshemninger i Bhutan.

Skrevet av: Sigrid Rege Gårdsvoll / Nils M. Sture, 05. januar 2018

Einar og Reidun Kippenes med medaljen, samt artikkel i Bhutans avis, der Einar står sammen med to av de andre som fikk Kongens gull, og med Kongen selv.
Foto: Kristin W. Malmin

Einar og Reidun Kippenes var i Bhutan for å motta denne æresbevisningen fra kong Jigme Khesar Namgyel Wangchuck i forbindelse med feiringen av landets 110. nasjonaldag.

Blindeskolen i Khaling ble startet opp i 1972-1973 etter at bhutanske myndigheter rettet en invitasjon til Santalmisjonens Olav Hodne, som sendte utfordringen videre til Einar og Reidun Kippenes. Einar var den første rektoren ved skolen, en jobb han sto i fram til 1981. Skolen hadde tre elever i starten, men i løpet av ti år var skolen blitt en robust institusjon med tretti elever. Skolen ble nasjonalisert i 1986, og er i dag kjent under navnet National Institute of Visually Impaired, eller Muenselling Institute.

Mange år senere: Helsearbeid og blindeskole har for lengst blitt overdratt til bhutanske myndigheter. Så kommer enda en gang en invitasjon til Norge; denne gangen fra en av de første elevene på blindeskolen: «La oss få i gang det gode samarbeidet Bhutan – Norge igjen! Kom og hjelp oss synshemmede med å lære å bruke data!»

Einar Kippenes fikk spørsmålet og gikk videre til Normisjon og datafirmaet MediaLT. Det var ikke nei i noens munn og et nytt samarbeid tok form i 2007 som gjorde at mange synshemmede fikk dataferdigheter og med det større muligheter til å få jobb og bli inkludert og integrert i samfunnet. IKT for synshemmede er i dag et akademisk fag i Bhutan.

Normisjon takker Einar og Reidun Kippenes for deres mangeårige innsats i Bhutan og gratulerer med den velfortjente æresbevisningen!

I kommende utgave av Agenda 3:16, som er i postkassene 22. januar, kan du lese et intervju med Einar og Reidun Kippenes om deres arbeid i Bhutan.