Det er makt i de foldede hender

For 30 år siden samlet en gruppe kvinner seg til konferanse nordvest i Bangladesh. Tolv av deltakerne ble så engasjerte at de bestemte seg for å opprette egne kvinnegrupper med et spesielt fokus på bønn. I dag dekker arbeidet 70 slike grupper fordelt på 200 menigheter.

14. juni 2019
Tekst Amalie Holm 

Foto Amalie Holm/David Einan/Bjørn Aron Rydland

Santalene er en av mange minoritetsgrupper i Bangladesh. Misjon blant dette folket startet i 1867, som har ført til kirkevekst blant folket som tradisjonelt har drevet med åndedyrkelse. 

Women Prayer Work ble til som et felleskap der de kristne kvinnene kunne få åndelig påfyll, og sammen bli sterke i troen på Gud. 

– Om en kvinne er sterk i sin tro vil det lettere smitte over på barna, sier leder for arbeidet, Mon Julika Sorev (52). – Når familielivet setter Gud i sentrum, vil dette gi ringvirkninger i menigheten og lokalsamfunnet rundt. Budskapet om Jesus vil nå lenger.

Å ære Gud gjennom bønn og tjeneste er hovedfokus. Mon Julika var selv med å starte arbeidet, som i dag spenner fra små grupper til større årlige samlinger. Bønnegruppene på rundt 20 medlemmer holdes hver uke og hjelper kvinnene å rette fokuset på Gud. I det trygge felleskapet ber de for egne og andres livssituasjon, og utrustes til å leve et liv tett til Guds hjerte. 

I tillegg til å møtes hver uke for å be, involverer arbeidet store møter 2-3 ganger årlig på sine 42 bønnesentre. Da går hver gruppe til sitt nærmeste senter hvor det stelles i stand fest med fokus på bønn og bibelundervisning.

Bønn for syke
En annen viktig del av arbeidet er grupper som aktivt ber for syke. De er en av mange tjenester medlemmene i kvinnegruppene kan engasjere seg i. Arbeidet foregår i samarbeid med menighetene rundt omkring. Den oppsøkende tjenesten rettet mot syke har Dipaly (37) blitt rikt velsignet av. Livet hennes ble forvandlet da hun selv opplevde Guds helbredende kraft, og i dag arbeider hun på hovedkontoret til Women Prayer Work. 

Hun kommer opprinnelig fra en katolsk familie og hadde ingen erfaring med helbredelse. Som en respons på mirakelet begynte hun å drømme om å selv kunne be for andre og se andre få oppleve det samme som henne. Gud svarte hennes bønn og la sin hånd over hennes lamme men sterkt troende katolske far. 

Bønnegruppene har innvirkning på kvinnenes liv på mange måter, mange vitner først og fremst om et sterkere bønneliv og et forandret familieliv. Et trygt fellesskap og bibelundervisning er noe av hjelpemidlene som bidrar til endring. 

Styrket bønneliv
Pritilota (35) har fått endret livskurs gjennom de ulike aktivitetene i arbeidet. Hun jobber som sykepleier, og de sju siste årene har hun hatt ansvar for helseundervisning i kvinnegruppene. 

– Jeg har ingen mulighet til å være nær Gud på jobb, men når jeg kommer hit prøver jeg å holde meg selv og hodet mitt fokusert på Gud. 

Nærheten til Gud Pritilota ønsker seg merker hun spesielt når kvinnene ber til Gud sammen. Bønnegruppen har blitt en trygghet for Pritilota, men også hennes familie som helhet. 

– Her får jeg støtte og mulighet for forbønn på vegne av familien, og Gud har svart med å velsigne livet mitt og familien min rikelig.

Selv om kvinnene ønsker å selv være lys der de er, vil de gjerne også involvere menn. Kvinnene selv er sterke i troen og påvirker både ektemann og barn, men hva ville skjedd om mann og kone deltok på møtene sammen? 

– Om ektefeller sto fram for Gud i enhet vil familielivet bli enda mer gudfryktig, og barna lettere gi livene sine til Gud. Menigheten vil også få et løft og kunne være et lys for samfunnet rundt dem, sier Mon Julika Sorev. 

– Disse kvinnene har fått erfare velsignelsen av et fellesskap samlet om bønn. Når Gud får ta større del i deres liv, får dette uante ringvirkninger innad i familie men også menighetene deres, sier Mon Julika. 

– Vi får høre en rekke fortellinger om velsignelser som strømmer ned over de involverte og skaper drømmer om hva Gud kan gjør gjennom dem. På den måten når arbeidet deres stadig flere og Guds rike utvides for hver dag som går, forteller Mon Julika. 

– Alt på grunn av kvinner som har forstått kraften som finnes i bønn. 

Du kan gi en gave til arbeidet i Women Prayer Work her.


Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2019. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.

Teksten er skrevet av studenter på linjen Global Disippel – Story&Media ved Gå Ut Senteret.