– Det skjer ikke noe før vi gjør noe med det!

En handlingsplan er ikke noe hovedkontoret kan gjøre alene, den må vi gjøre sammen som Normisjon, sa generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i innledningen til behandling av handlingsplan for 2018-2021 på generalforsamlingen.

13. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

– Vi er en organisasjon og en bevegelse, og lever i skjæringspunktet der, fortsatte Kvelland. – Handlingsplanen må være ryddig og god, og sette en retning. Men så skjer det ikke noe før vi gjør noe med det!

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland taler til Normisjons generalforsamling 2018

Kvelland utfordret generalforsamlingen igjen på et sentralt spørsmål, nemlig Normisjons økonomi. – Hvordan får vi til mer misjon med et så stort underskudd?

Generalsekretæren presenterte også et forslag til tillegg til handlingsplanen, på bakgrunn av at forslaget til handlingsplan ble sendt ut før den økonomiske situasjonen var helt klarlagt.

Det foreslåtte tillegget fra generalsekretæren lyder: «Dette forutsetter at organisasjonen på alle nivåer er seg bevisst et felles ansvar for en inntekt som gir grunnlag for å gjennomføre oppdraget, og en sunn balansert økonomistyring.»

Generalforsamlingen debatterer handlingsplanen i formiddagssesjonen fredag 13. juli.

Relatert innhold

Fra ingenting til alt

Read article "Fra ingenting til alt"

Bedre kompetanse

Vefa Mammedova og Nurana Khalilova arbeider både i Normisjons arbeid på barnehjemmet i Merdekan, men driver også Heyat Ressurssenter to dager i uka.

Read article "Bedre kompetanse"

Frukt som varer

«Dette skal du ha til tegn: Det første året skal dere spise korn som vokser av seg selv, andre året kornet som vokser av det igjen, men tredje året skal dere så og høste, plante vinmarker og spise frukten!» (Jesaja 37:30)

Read article "Frukt som varer"