– Det skjer ikke noe før vi gjør noe med det!

En handlingsplan er ikke noe hovedkontoret kan gjøre alene, den må vi gjøre sammen som Normisjon, sa generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i innledningen til behandling av handlingsplan for 2018-2021 på generalforsamlingen.

13. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

– Vi er en organisasjon og en bevegelse, og lever i skjæringspunktet der, fortsatte Kvelland. – Handlingsplanen må være ryddig og god, og sette en retning. Men så skjer det ikke noe før vi gjør noe med det!

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland taler til Normisjons generalforsamling 2018

Kvelland utfordret generalforsamlingen igjen på et sentralt spørsmål, nemlig Normisjons økonomi. – Hvordan får vi til mer misjon med et så stort underskudd?

Generalsekretæren presenterte også et forslag til tillegg til handlingsplanen, på bakgrunn av at forslaget til handlingsplan ble sendt ut før den økonomiske situasjonen var helt klarlagt.

Det foreslåtte tillegget fra generalsekretæren lyder: «Dette forutsetter at organisasjonen på alle nivåer er seg bevisst et felles ansvar for en inntekt som gir grunnlag for å gjennomføre oppdraget, og en sunn balansert økonomistyring.»

Generalforsamlingen debatterer handlingsplanen i formiddagssesjonen fredag 13. juli.

Relatert innhold

Dører åpnes i Bhutan

Normisjon støtter et nytt prosjekt i Bhutan, drevet av ildsjeler med bakgrunn i landet. Håpet er å ha en konkret innvirkning på psykisk helse i landet.

Read article "Dører åpnes i Bhutan"

Helbredet, frelst og døpt

Binod ble en kristen etter å ha tatt med den syke bestemoren sin til kirken for å få hjelp. Der opplevde han å se et mirakel.

Read article "Helbredet, frelst og døpt"

God påske!

Jeg måtte ta meg selv i det, her en dag da jeg litt sånn halvspydig fikk sagt til en kamerat av meg at «det der kan du jo ikke tro!»

Read article "Troens dommedag"