– Det skjer ikke noe før vi gjør noe med det!

En handlingsplan er ikke noe hovedkontoret kan gjøre alene, den må vi gjøre sammen som Normisjon, sa generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i innledningen til behandling av handlingsplan for 2018-2021 på generalforsamlingen.

13. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

– Vi er en organisasjon og en bevegelse, og lever i skjæringspunktet der, fortsatte Kvelland. – Handlingsplanen må være ryddig og god, og sette en retning. Men så skjer det ikke noe før vi gjør noe med det!

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland taler til Normisjons generalforsamling 2018

Kvelland utfordret generalforsamlingen igjen på et sentralt spørsmål, nemlig Normisjons økonomi. – Hvordan får vi til mer misjon med et så stort underskudd?

Generalsekretæren presenterte også et forslag til tillegg til handlingsplanen, på bakgrunn av at forslaget til handlingsplan ble sendt ut før den økonomiske situasjonen var helt klarlagt.

Det foreslåtte tillegget fra generalsekretæren lyder: «Dette forutsetter at organisasjonen på alle nivåer er seg bevisst et felles ansvar for en inntekt som gir grunnlag for å gjennomføre oppdraget, og en sunn balansert økonomistyring.»

Generalforsamlingen debatterer handlingsplanen i formiddagssesjonen fredag 13. juli.

Relatert innhold

Mot strømmen

Tett på: Caleb Sherpa valgte å gi livet sitt til Jesus i en alder av femten år, og det skapte store utfordringer i møte med kulturen han kom fra. Bønn ble hans viktigste verktøy i møte med disse prøvelsene.

Read article "Mot strømmen"

Reagerer på avslag

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for Gå Ut Senterets nye bibelkunnskapslinje. Rektor Ørjan Tinnen mener de ikke forstår behovene.

Read article "Reagerer på avslag"

Det er makt i de foldede hender

For 30 år siden samlet en gruppe kvinner seg til konferanse nordvest i Bangladesh. Tolv av deltakerne ble så engasjerte at de bestemte seg for å opprette egne kvinnegrupper med et spesielt fokus på bønn. I dag dekker arbeidet 70 slike grupper fordelt på 200 menigheter.

Read article "Det er makt i de foldede hender"