– Det skjer ikke noe før vi gjør noe med det!

En handlingsplan er ikke noe hovedkontoret kan gjøre alene, den må vi gjøre sammen som Normisjon, sa generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i innledningen til behandling av handlingsplan for 2018-2021 på generalforsamlingen.

13. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

– Vi er en organisasjon og en bevegelse, og lever i skjæringspunktet der, fortsatte Kvelland. – Handlingsplanen må være ryddig og god, og sette en retning. Men så skjer det ikke noe før vi gjør noe med det!

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland taler til Normisjons generalforsamling 2018

Kvelland utfordret generalforsamlingen igjen på et sentralt spørsmål, nemlig Normisjons økonomi. – Hvordan får vi til mer misjon med et så stort underskudd?

Generalsekretæren presenterte også et forslag til tillegg til handlingsplanen, på bakgrunn av at forslaget til handlingsplan ble sendt ut før den økonomiske situasjonen var helt klarlagt.

Det foreslåtte tillegget fra generalsekretæren lyder: «Dette forutsetter at organisasjonen på alle nivåer er seg bevisst et felles ansvar for en inntekt som gir grunnlag for å gjennomføre oppdraget, og en sunn balansert økonomistyring.»

Generalforsamlingen debatterer handlingsplanen i formiddagssesjonen fredag 13. juli.