En god start

Et godt utgangspunkt for skolegang er viktig, og ICC, Normisjons samarbeidspartner i Kambodsja, satser blant annet på drift av førskoler i utkantstrøk. 

18. januar 2019
Tekst ICC/Sigrid Rege Gårdsvoll

Foto ICC

De siste 25 årene har utdanningssystemet i Kambodsja blitt gjenoppbygd etter at det ble nærmest totalødelagt under Pol Pot-regimet. Utenom den ordinære skolestrukturen ønsker det kambodsjanske utdanningsdepartementet at så mange barn som mulig også skal få mulighet til å gå i førskole, for å få en god start på læringen.

Førskoledrift har vært en av hovedpilarene i International Cooperation Cambodias (ICC) FAST-prosjekt, som har som mål å forandre familier og skoler i avsidesliggende strøk i Kambodsja. 

I Svay Rieng-provinsen har elleve førskoler blitt startet siden 2012, og tre til er under oppføring, bekostet av midler samlet inn av foreldreutvalg i de ulike skolekretsene. Driften finansieres blant annet gjennom FAST-prosjektet. 

– To av disse førskolene er sertifisert av utdanningsdepartementet, som har trettitre kriterier for en slik sertifisering, og flere av de andre jobber også med å få på plass denne, sier Has Thoeun i ICC. 

Vi ber for: Elever og lærere i Kambodsjas førskoler

Du kan gi en gave til dette prosjektet nå ved å trykke på denne lenken.

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 4/2018