En menighet bygget på fjell

Denne uken åpnet misjonsforeningen Gjerdrum Normisjon dørene til misjonshuset for over 90 barn fra den kommunale barnehagen i Gjerdrum. Enda er det flere som ikke har fått flytte tilbake til hjemmene sine, og bygda er i stor sorg etter katastrofen som rammet dem midt på natten.

Her er forsamlingssalen blitt gjort om til barnehage med leker og bøker.

Natt til 30. desember 2020 opplevde Gjerdrum kommune et av norgeshistoriens største kvikkleireskred. 

– Bygda vår har et enormt arr som kan sees fra lang avstand. Vi har mistet 11 mennesker, flere har mistet hjemmene sine og ennå er mange evakuert uten å vite når de får komme hjem igjen. Vi har 15 medlemmer hos oss som var evakuert; hvor noen av dem har flyttet hjem nå, forteller styremedlem i Gjerdrum Normisjon, Øystein Øygard Eikli. 

Det er mange som på ulike måter er rammet av tragedien i den vesle kommunen.

– Den siste tiden har vært tøff. Det var viktig for oss å kunne bidra med noe inn i denne forferdelige situasjonen. Kirken i Gjerdrum har gjort en enorm innsats og gitt mye trøst og hjelp til de rammede; her har vi fått bidratt litt med frivillige, forteller Eikli.

Fra menighetslokale til barnehage
Misjonsforeningen var raskt ute med å tilby sine egne lokaler på Askhøgda til disposisjon for kommunen. Foreningens misjonshus er ett av få større bygg som ikke ble evakuert.

– Vi har store og flotte lokaler som ligger sentralt til på Ask; ett av de få store byggene som ikke var evakuert. Gjerdrum barnehage, legesenteret, bo- og behandlingssenteret, Herredshuset mm. lå innenfor evakueringssonen, og kommunen var i stor grad satt ut av drift. Vi ble kjapt enige om at våre lokaler kunne være aktuelle for barnehagen.

Gjerdrum Barnehage ligger lokalisert kun noen få steinkast unna den vestlige delen av skredkanten.

Får hverdagen tilbake
På få dager ble menighetslokalet transformert fra forsamlingshus til barnehage. Det ble laget ny vei, gjerder ble flyttet og en brakke kom på plass. 

– De ansatte i barnehagen har virkelig stått på for igjen å kunne gi barna en god og trygg barnehagehverdag. De måtte starte helt fra bunnen av da de ikke kunne hente ut noen eiendeler fra sine lokaler nær skredkanten. Den varmen og givergleden fra lokalsamfunnet og næringsaktører har vært helt utrolig å se. For vår del er det jo selvfølgelig utrolig stort å kunne bidra med noe positivt i en så mørk situasjon, sier Eikli.

En brakke ble plassert ved siden av bygget som barnehagen kan bruke.

– At vi kan få være med å bidra til at barn og ansatte kan få ha en plass å være, og få litt av hverdagen sin tilbake, er veldig betydningsfullt for oss.

Bygget på fjell
Allerede mandag 11. januar fikk barna og de ansatte i barnehagen komme til de nye lokalene.

– En ting som de ansatte i barnehagen særlig bet seg merke i, er at misjonshuset vårt er bygget på fjell. Det er mange av barna som har hatt skumle opplevelser, og da er det fint at de ansatte faktisk har mulighet til å ta dem med ned i kjelleren og vise frem fjellet som huset står på. Det at de kan vite at de er trygge har mye å si for alle som skal tilbake til Ask nå. 

Misjonsforeningen beskriver at de ønsker å være et lys i lokalsamfunnet, og nettopp det opplever de at de får være nå i denne tunge tiden. 

– Vi har, midt i alt det vonde, fått et flott samarbeid med barnehagen og de viser en utrolig stor takknemlighet for at vi stilte våre lokaler til deres disposisjon. Til våre egne samlinger får vi mulighet til å leie andre lokaler i kommunen, dersom koronarestriksjonene skulle tillate det etter hvert. 

Donerte 20.000
I tillegg til å åpne misjonshuset for Gjerdrum barnehage har misjonsforeningen donert 20.000 kroner til Ressurssenter for Barn og Unge i Gjerdrum (RBU).

– Dette var et lite bidrag i den store massen, men vi vet at med det enorme behovet som finnes, vil det kunne hjelpe noen i en vanskelig situasjon, forteller Øystein Øygard Eikli. 

Han håper at flere vil være med i bønn for bygda.

 – Denne naturkatastrofen kommer til å påvirke bygda vår i lang tid. Det vil være behov for hjelp lenge etter at mediene har sluttet å skrive om saken. Vi tror på kraften i bønn, og håper at mange vil stå sammen med oss i dette i tiden som kommer.