Bli misjonær

Du kan gjøre Jesus Kristus kjent for nye mennesker og gi dem mulighet til å ta utdanning, få bedre levevilkår og et bedre helsetilbud enn de har i dag.

Drømmer du om å bruke noen eller flere år av livet ditt i et annet land? Ønsker du å bruke de evnene og den kompetansen du har til å se Guds rike vokse i ett av Normisjons samarbeidsland?

Normisjon sender stadig nye utsendinger til våre samarbeidsland, både på kortere og lengre sikt. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med deg som synes dette høres spennende ut.

Det er mange ulike veier til internasjonal tjeneste i Normisjon. Noen ganger lyser vi ut konkrete stillinger, eller opplyser om behov her på nettsidene. Andre ganger tar folk kontakt med oss, og vi finner en vei sammen.

Vi ønsker å være åpne for muligheter Gud gir oss, og tror at han kaller folk til tjeneste også på steder og måter vi ennå ikke har tenkt på. Derfor går vi gjerne sammen med deg/dere i en prosess der vi og ser på og utforsker muligheter for deg/dere inn mot arbeidet vårt, og hva du/dere drømmer om og opplever at Gud kaller dere til.

Har du spørsmål angående misjonærtjeneste, eller er nysgjerrig på å reise ut? Send oss en mail på rekruttering@normisjon.no, så tar vi kontakt.

 

Aktuelle kandidater må identifisere seg med Normisjons visjon og verdier, og i vurderingen vil det bli lagt vekt på egnethet, kompetanse og behov i våre samarbeidsland.