Bli utsending

Kristin og Erik Bøhler foran inngangen til sykehuset i Okhaldhunga. I 2021 avsluttet de den lange tjenesten som misjonærer.

Du kan gjøre Jesus Kristus kjent for nye mennesker og gi dem mulighet til å ta utdanning, få bedre levevilkår og et bedre helsetilbud enn de har i dag.

Drømmer du om å bruke noen eller flere år av livet ditt i et annet land? Ønsker du å bruke de evnene og den kompetansen du har til å se Guds rike vokse i ett av Normisjons samarbeidsland?

Normisjon sender stadig ut nye utsendinger, både på kortere og lengre sikt. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med deg som har et hjerte for andre og som synes dette høres spennende ut. Du behøver ikke å ha landet når, hvor eller hva før du tar kontakt med oss.

Det er mange ulike veier til internasjonal tjeneste i Normisjon. Noen ganger lyser vi ut konkrete stillinger, eller opplyser om behov her på nettsiden. Andre ganger tar folk kontakt med oss, og vi finner en vei sammen.

Vi ønsker å være åpne for muligheter Gud gir oss, og tror at han kaller folk til tjeneste også på steder og måter vi ennå ikke har tenkt på. Derfor går vi gjerne sammen med deg/dere i en prosess der vi ser på og utforsker muligheter for deg/dere inn mot arbeidet vårt, og hva du/dere drømmer om og opplever at Gud kaller dere til.

Nyansatte utsendinger i Normisjon deltar på det tjenesteforberedende programmet «Tjeneste og ledelse» ved Gå Ut Senteret i Trondheim. Programmet består av et seks uker langt introduksjonskurs, oppfølging av mentor med relevant erfaring og debrifingskurs. Les mer om programmet på www.gus.no/tjeneste-ledelse

Har du spørsmål eller er nysgjerrig på å reise ut? Send oss en uforpliktende mail på internationaldirector@normisjon.no så tar vi en prat!

Aktuelle kandidater må identifisere seg med Normisjons visjon og verdier, og i vurderingen vil det bli lagt vekt på egnethet, kompetanse og behov i våre samarbeidsland.