Er det vanskelig og tidkrevende å skrive testament?

Å skrive et testament kan virke overveldende, men det trenger ikke å være det. Det burde være en naturlig del av forvaltningen av det vi eier. Ofte er det fint for de etterlatte å ha noen retningslinjer for hvordan ressursene ønskes fordelt.

Dersom man også ønsker å gi en gave i sitt testament har vi en advokat tilgjengelig som kan svare på spørsmål rundt den praktiske organiseringen av dette.

Kontakt oss