Etablerer GUS-stipend

Gå Ut Senteret vil tilby stipend til personer som tar fri fra jobb eller studier for å delta på et av skolens studietilbud.

– Dette er et fantastisk vitnesbyrd, sier rektor Ørjan Tinnen. Foto: Gå Ut Senteret

Det ferske GUS-stipendet er opprettet på grunnlag av en gave fra en privat giver, med mål om å utruste til kristen tjeneste lokalt og globalt. Gå Ut Senteret er i dag blant landets ti største bibelskoler.

En mandag i februar ble rektor, Ørjan Tinnen, kontaktet av en privatperson som ønsket å gi skolen en pengegave med hensikt til å utruste til kristen tjeneste. Nå lanserer GUS-stipendet

– Utrustning til kristen tjeneste er hele intensjonen bak den nye stipendordningen. Dette er spesielt en mulighet for de som trenger å kjøpe seg fri fra jobb for å kunne studere alle Bibelens bøker og få trening i bibelformidling på tilbudet Bare bibel, men det satses også på å oppfordre unge voksne i studentalder til et år på bibelskole, sier rektor Ørjan Tinnen.

Kan få opptil 250 000 kroner
Personer som er etablert i arbeidslivet kan få tildelt inntil 250 000 kroner for å delta på studietilbudet Bare bibel. Også personer med tilhørighet til Normisjon, Acta – barn og unge i Normisjon eller fellesskap tilknyttet Normisjon kan søke om stipend på inntil 15 000 kroner for å delta på et av studietilbudene Global disippel, Faith in action eller Bare bibel.

– Dette er rett og slett et fantastisk vitnesbyrd for Normsjon og Guds rike. Når mennesker utrustes til kristen tjeneste, vil det også forandre lokale felleskap og misjonsarbeid ute, sier Tinnen.

Normisjons generalsekretær Kjetil Vestel Haga er valgt som et av fem styremedlemmer i stiftelsen GUS-stipendet, som forvalter pengene og foretar utdelingen. Søknadsfristen er 20.april. 

Les mer om GUS-stipendet HER.