Får ikke fortsette

De tre guttene tilhører det siste kullet med sykepleiestudenter ved Okhaldhunga School of Health Sciences. Fra venstre: Neerman Dahal, Mahesh Dahal og Sandesh Rai.

Myndighetene i Nepal har dessverre bestemt at sykepleieskolen ved sykehuset i Okhaldhunga skal avvikles. Møt tre av elevene ved det siste kullet.

Tekst og foto: Normisjon – Publisert: 23.10.23/Ferskvare 3 2023

I fjor kom beskjeden fra myndighetene i Nepal om at sykepleierskolen i Okhaldhunga ikke får fortsette fordi sykehuset er for lite. Den samme beskjeden har også andre små sykehus i Nepal fått. Styresmaktene klarer ikke å se at behovene og realitetene er forskjellig i byene og distriktene.

Men heldigvis får de studentene som allerede er i gang med studiene, fullføre dem. Når disse uteksamineres før jul, har 59 nye sykepleiere fått sin sykepleier- utdannelse ved Okhaldhunga sykehus. Fire av disse er gutter, noe som er ganske nytt i nepalesisk kultur.

Bare for jenter?

Mahesh Dahal (20), Neerman Dahal (21) og Sandesh Rai (21) tilhører alle det siste kullet med sykepleier- studenter i Okhaldhunga. Neerman sier at vennene hans ble overrasket da de hørte at han ville studere sykepleie.

– De mente at en slik utdannelse bare var for jenter. Men etter hvert har de støttet meg.

Stort ansvar

Mahesh forteller at han i begynnelsen følte seg usikker og beskjeden i møte med pasientene. Nå føler hanseg mye tryggere.

– Praksis på føden har vært både vanskelig og spennende. Å møte et nytt liv er et stort ansvar. En utfordring er at vi er like gamle eller yngre enn mange av de fødende. Det gjør at vi ikke blir tatt helt på alvor, sier Mahesh.

Uvurderlige for helsevesenet

Forholdene for sykepleiere i Nepal er preget av lav lønn og dårlige arbeidsforhold.

– Vi håper at myndighetene vil gjøre forholdene bedre for sykepleiere generelt i Nepal. Også for oss gutter. Uten sykepleiere kollapser helsevesenet, samstemmer Mahesh, Sandesh og Neerman.

Vær gjerne med og be for: Sykepleiere i Nepal og den viktige rollen de spiller i helsevesenet.