Feirer Hyggestund nummer 1000 i Drammen

Oddbjørn Evenshaug (t.h.) og Tore Seierstad, som har skrevet bok om Hyggestund i Norkirken i Drammen. 

I dag, onsdag 31. januar, holdes Hyggestund nummer tusen i Norkirken i Drammen. – Det synes vi er verd å markere med ei bok, sier Oddbjørn Evenshaug og Tore Seierstad, som har skrevet om dette tradisjonsrike arrangementet. 

Tekst og foto: Arne Sæteren 

Siden 1966 har mennesker fra Drammen og området rundt vært samlet om formiddagen til Hyggestund med tale, sang og bevertning. De fleste årene har det vært annenhver uke. 

– Nå er det i snitt 120 mennesker som kommer til samlingene. Det er mennesker fra forskjellige organisasjoner og kirkesamfunn, og vi bruker talere fra ulike sammenhenger, ikke bare fra Normisjon. Vi ønsker ikke å bli for smale, men det må være en klar og sentral forkynnelse, understreker Tore Seierstad. 

Rundt 120 mennesker kommer annenhver uke for å være med på Hyggestund i Norkirken i Drammen. 

Innarbeidet opplegg 

Seierstad har siden 2015 hatt ansvaret for at Hyggestund fungerer og han leder en del av samlingene.  

– Det er et innarbeidet opplegg vi følger. Vi har flere grupper som har hvert sitt ansvarsområde, og til sammen er 42 personer engasjert, forteller han og fortsetter: 

– Opplegget ble laget av Knut Ødegaard, som fikk ansvaret for arrangementene i 1972 og det følger vi fortsatt.  

Lest samtlige annonser 

Forfatterne har gått grundig til verks i arbeidet med boka Hyggestund Norkirken Drammen, og Oddbjørn Evenshaug har gått gjennom Drammens Tidende og lest alle annonsene for Hyggestund siden 1966 og fram til i dag.  

– Alle arrangementene ble annonsert der, og innholdet i annonsene er registrert. Spesielt har vi merket oss hvem som har talt og sunget, forteller han.  

Kapitler om talere og sangere 

Boka har egne kapitler med intervjuer med talere og sangere som har vært med på Hyggestund. Nils-Tore Andersen, som blant annet har vært forlagssjef i Luther Forlag og leder i Kirkerådet, er den som har talt på flest, 44, samlinger.  

I boka sier han dette: 

«På Hyggestund har jeg alltid opplevd en forventningsfull forsamling, som ønsker å få noe fra Guds ord. Når jeg kommer inn døren, møter jeg blide, hyggelige mennesker. Jeg liker den lyse og glade tone i møtene. Det merkes at folk trives ved å få være sammen.» 

Indremisjonsselskapets generalsekretærer, Håkon E. Andersen, Gunnar Prestegård og Anfin Skaaheim var også ofte med som talere. Blant de andre forkynnerne, som har besøkt Hyggestund, er også biskoper og politikere.  

Få kvinner 

I løpet av disse 57 årene har 268 talere vært engasjert, men i boken fortelles det at bare 22 prosent av dem er kvinner: «Kjønnsforskjellen blir enda større når vi ser på antall møter med kvinnelig taler. Kvinner har talt på bare 13 prosent av møtene.»  

Noen av dem er Elna Kvellestad, bibelskolelærer, Berit Fuglestrand, teolog, Astrid Bjellebø Bayegan, tidligere prost i Drammen og søster Anne-Lise fra Lunden kloster. 

Hyggestund er det en dorsangergruppe som fører an i allsangen. Fra venstre: Inger Lise Solberg, Kari Spæren og Sigrid Anmarkrud Olsen. 

«Ingen sa nei til Ødegård» 

Blant sangerne er det også mange som har vært med på mange samlinger. Sverre Moe, lektor og sanger har sunget på Hyggestund nærmere nitti ganger, og i boken fortelles det: 

«Det var Knut Ødegaard som hyret ham inn i 1974. Sverre møtte ham utenfor det gamle bedehuset. Knut tok opp sine røde 7de Sans og noterte: «Du synger 6. november.» Ingen sa nei til Ødegaard. Det var starten på en deltakelse på Hyggestund skulle strekke seg over hele 46 år.»  

Navn i gullskrift 

Kjøpmann Knut Ødegaard ble oppnevnt som ansvarlig leder sammen med Inger Johanne Torgersen i 1972. Han var en veteran i indremisjonsarbeidet i Drammen, og var formann i foreningen, som da het Bragernes Indremisjon i flere perioder, den første fra 1936.