Fikk fri fra pastorjobben for å studere Bibelen

Rune Breivold Haugen (36), pastor i Norkirken Melhus, er en av de to første som har fått 250 000 kroner fra GUS-stipendet. – Jeg er utrolig takknemlig for muligheten jeg har fått, sier han.

Rune Breivold Haugen (36), pastor i Norkirken Melhus, er en av de to første som har fått 250 000 kroner fra GUS-stipendet. Dette har gitt han mulighet til å ta fri fra jobben og studere ved Gå Ut Senteret (GUS).

 Tekst: Arne Sæteren – Foto: Hans Tobias Must Wessel/ Gå Ut Senteret – Publisert: 27.01.22

– Jeg har i lengre tid hatt et ønske om å fordype meg mer i Bibelen, noe jeg kjente ekstra på i prosessen med å takke ja til stillingen som pastor, forteller Rune Breivold Haugen. 

Det var i februar i fjor at rektor ved misjonsskolen Ørjan Tinnen ble kontaktet av en person som ønsket å gi en pengegave til skolen med hensikt å utruste til kristen tjeneste. Gaven var på fem millioner kroner og til å forvalte den ble det opprettet en stiftelse med generalsekretær Kjetil Vestel Haga i Normisjon som et av medlemmene i styret.  

– Da rektor Ørjan Tinnen lanserte forslaget om en Bare bibel-linje, sa jeg litt spøkefullt at jeg kom til å søke. Men med huslån, små barn og jobb, var ikke det overkommelig med det første. Selv om studiet appellerte, la jeg dette fra meg – helt til nyheten om stipendordningen kom. Jeg valgte å søke på dette stipendet, og jeg er utrolig takknemlig for muligheten jeg har fått, forteller Rune Breivold Haugen. 

Ble satt på vent
Han har siden i fjor høst vært heltidsstudent på GUS, og har vært pastor i Norkirken Melhus siden 2017. Tidligere har han blant annet vært ansatt i seks år i Acta Trøndelag. Han er gift og har tre barn i alderen tre til sju år. 

– Jeg har de siste årene undersøkt muligheter for fjernstudier gjennom NLA, men av praktiske årsaker har det ikke latt seg gjøre. Livet som småbarnsfar er nok en stor årsak til at dette har blitt satt på vent, sier han.

Det kan gis inntil 250 000 kroner til søkere som ønsker å ta fri fra arbeidet et helt skoleår for å studere på Gå Ut Senteret. 

– Grunnkapitalen skal investeres, og både selve grunnkapitalen og årlig netto avkastning kan deles ut som stipender, forteller rektor Ørjan Tinnen. 

Tre stipender i fjor
I fjor ble det delt ut to stipender på 250 000 kroner og et på 15 000 kroner. Ørjan Tinnen forteller videre at det ikke er satt noe tak på hvor mye som kan deles ut.  

– Det er det opp til stiftelsesstyret å avgjøre når søknadene behandles, sier han. Styret er ikke forpliktet til å dele ut stipend dersom det ikke er kvalifiserte søkere. 

I fjor, som var det første året for stipendet, var dem fem søkere. Nå utlyses det på nytt og søknadsfristen er 1. april. 

Stiftelsen kan dele ut to typer stipender. Det kan gis inntil 250 000 kroner per person til søkere som er etablert i arbeidslivet og som planlegger å ta fri fra eget arbeid hele skoleåret for å delta på studietilbudet Bare bibel. 

– Kjøpe seg fri
– Utrustning til kristen tjeneste er hele intensjonen bak denne stipendordningen. Dette er spesielt en mulighet for de som trenger å kjøpe seg fri fra jobb for å kunne studere alle Bibelens bøker og få trening i bibelformidling på tilbudet Bare bibel, men det satses også på å oppfordre unge voksne i studentalder til et år på bibelskole, sier rektor Ørjan Tinnen. 

Den andre typen stipend er inntil 20 000 kroner per person til søkere med tilhørighet til Normisjon, Acta – barn og unge i Normisjon, Frikirken, Pinsebevegelsen eller menighet/fellesskap tilknyttet disse. For å kunne motta dette stipendet må man være født senest 31.12.2001. 

– Året på GUS har allerede gitt meg flere gode verktøy for videre studier. For meg handler det i bunn og grunn om å dele de gode nyhetene til nye generasjoner og folkeslag, avslutter Rune Breivold Haugen.