Fokus på konvertitter

Torsdag 6. juni lanseres ressursdokumentet «Hvordan ta imot konvertitter?» på Kirkens Hus i Oslo

6. juni 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Ill.

Dokumentet har fått en vakker forside, laget av Bjørn Mike Boge.

– Det er ikke ofte at et så bredt sammensatt dokument kommer ut i Kirke-Norge, sier Terje Høyland i IMI-kirken.

Høyland har vært en del av gruppen som har ført det omfattende dokumentet i pennen, sammen med Steinar Ims fra Mellomkirkelig råd, Endre Stene fra Norsk Luthersk Misjonssamband, Andrea G. Lunde fra IMI-kirken. Bak de skrivende står en bredt sammensatt gruppe som spenner mye av norsk kirke– og organisasjonsliv.

Ressursdokumentet er tenkt som en hjelp for menigheter som tar imot konvertitter. Målet med ressursdokumentet er å gi en grunnleggende og helhetlig innføring i hva det er viktig å tenke på når menigheter møter mennesker som konverterer fra en annen religion, og gjerne med en annen kulturell bakgrunn.

Høyland forteller at bakgrunnen for at dokumentet ble til er et felles ønske om å utruste lokale menigheter til å ta imot konvertitter på en måte som er til glede og til nytte for enkeltmennesker, trosfellesskap og samfunn.

– Vi har fått ta ut mye erfaring fra våre ulike sammenhenger, og der hvor vi har sett ulikt på enkeltpunkter har vi klart å gjøre det til et rikere dokument som tar inn en større bredde, i stedet for at vi trakk oss tilbake og valgte minimumsløsninger. Det står det respekt av at alle har bidratt til, sier Terje Høyland.

Dokumentet finnes tilgjengelig for nedlasting i sin helhet på nettsiden www.kristenkonvertitt.no