Formkrav

Formkrav

For at et testament skal være gyldig må det følge noen formkrav:

 • Det må komme tydelig frem at det er et testament
 • Det må være skriftlig
 • Det må være klart formulert så egne ønsker kommer tydelig frem og misforståelser unngås
 • Testamentet må følge norsk lov
 • Det må være tydelig datert og signert av både testator og to vitner.
 • Begge vitnene må være tilstede når dokumentet signeres, men de trenger ikke å vite innholdet i testamentet utover at det er et testament
 • Testator må være over 18 år og må være ved full sans og samling ved opprettelsen av testamentet. Dersom testator er under vergemål eller det kan være tvil om vedkommende er ved «full sans og samling» er det fornuftig å innhente en legeerklæring og vedlegge testamentet.
 • Ulike gjenstander og verdier kan testamenteres. Du kan velge å sette inn et beløp, en gjenstand eller en prosent av boet etter at annet er gjort opp.
 • Arven kan fordeles på flere, både til personer og organisasjoner med et beløp, en brøk eller prosent av boets aktiva eller hva som måtte være hensiktsmessig.
 • Det må alltid være en «sluttarving», dvs. at det må fremgå hvem som skal arve det resterende av arven etter at de som arver gjenstander har fått sitt.

Utenom dette kan et testament formuleres etter eget ønske.

Om vitnene

 • Vitnene må være myndige.
 • Vitnene eller vitnenes familie kan ikke være tilgodesett i testamentet.
 • Vitnene kan ikke ha et tjenesteforhold hos en person, institusjon eller organisasjon som er tilgodesett i testamentet.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og hjelp til å opprette testamente

Vi kan hjelpe deg med ditt testamente

Read article "Vi kan hjelpe deg med ditt testamente"