Fra taus kirkeruin til levende menighet

Udi-folket, som lenge var frarøvet sin kristne arv, har igjen begynt å feire sin egen gudstjeneste i Aserbajdsjan.

8. mai 2019
Tekst Markus Plementas
Foto Normisjon

I påsken skal udi-folket få lytte til ordene om den oppstandne Jesus Kristus. Og slik skal folket på nytt få feire Jesu oppstandelse i sitt eget, gamle kirkebygg i den lille landsbyen Nich like under Kaukasusfjellene.

Men ennå mangler udiene prester, diakoner og søndagsskole for barna. Det trengs bibeloversettelse og trosopplæringsmateriell for kirken og de kristne. Gjennom forkynnelse, gudstjenestefellesskap, undervisning og diakoni er målet å skape menigheter «av levende steiner». 

Selv om majoriteten av Aserbajdsjans befolkning er muslimer, er markerer myndighetene tydelig at åpenhet og toleranse for minoritetskultur og -religion er viktige aserbajdsjanske verdier. I 2019 er det 200 år siden de første lutherske kristne kom til Aserbajdsjan, og Normisjon er glade for at vi får jobbe sammen med lutherske menigheter og andre kristne kirkesamfunn i landet.

Relatert innhold

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"

Nytt prosjekt i Nepal!

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Nepal for å kartlegge husholdninger med funksjonshemmede i familien. I år startet et nytt prosjekt for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

Read article "Nytt prosjekt i Nepal!"

Ny generalsekretær i Normisjon

BiG-rektor Kjetil Vestel Haga (50) overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Read article "Ny generalsekretær i Normisjon"