Fra taus kirkeruin til levende menighet

Udi-folket, som lenge var frarøvet sin kristne arv, har igjen begynt å feire sin egen gudstjeneste i Aserbajdsjan.

8. mai 2019
Tekst Markus Plementas
Foto Normisjon

I påsken skal udi-folket få lytte til ordene om den oppstandne Jesus Kristus. Og slik skal folket på nytt få feire Jesu oppstandelse i sitt eget, gamle kirkebygg i den lille landsbyen Nich like under Kaukasusfjellene.

Men ennå mangler udiene prester, diakoner og søndagsskole for barna. Det trengs bibeloversettelse og trosopplæringsmateriell for kirken og de kristne. Gjennom forkynnelse, gudstjenestefellesskap, undervisning og diakoni er målet å skape menigheter «av levende steiner». 

Selv om majoriteten av Aserbajdsjans befolkning er muslimer, er markerer myndighetene tydelig at åpenhet og toleranse for minoritetskultur og -religion er viktige aserbajdsjanske verdier. I 2019 er det 200 år siden de første lutherske kristne kom til Aserbajdsjan, og Normisjon er glade for at vi får jobbe sammen med lutherske menigheter og andre kristne kirkesamfunn i landet.