Frimodig kirke blant et prøvet folk

Med en befolkning på 11 millioner mennesker
har Cuba kun 102 døde og 4352 smittede av koronaviruset. Førsteinntrykket er at kubanerne har sluppet lett unna.

Gudstjeneste i en av bydels- menighetene til den lutherske kirken i Santiago i august. Foto: Normisjon
Publisert: 03.10.2020
Tekst: Kjell Ove Hatlem

Men konsekvensene er store.

Med månedslønninger på 20-50 dollar, har kubanerne det krevende til vanlig. Nå har inntektene fra turistene forsvunnet, vareutvalget i butikkene er blitt vesentlig mindre, og dyrere. Vennene våre står timevis i kø for å kjøpe ris, matolje, kylling eller såpe, og så er det tomt når de kommer til disken. «Kom tilbake i morgen eller neste uke», sies det. Så da går de, som deres naboer også gjør, gjerne sultne til sengs den dagen. Mangelen på medisiner, antibiotika og vitaminer er dramatisk.

Tidligere i vår brakk kona til en pastorvenn på Øst-Cuba armen. Sykehuset manglet gips og derfor ble armen spjelket midlertidig med papp. Armen grodde da skeivt og kona har nå store smerter. Vår bønn er full helbredelse slik at hun kan slippe en usikker operasjon.

Den lutherske kirken i Santiago de Cuba, og noen av de andre kirkene vi samarbeider med, har fått «krise-midler» utenfra til kjøp av basisvarer som ris, matolje, såpe, tannkrem og kylling i spesielle «dollar-butikker», og delt ut som et håndslag til oppmuntring til syke, minstepensjonister og andre ekstra trengende i nabolaget. Behovene er store.

Flere pastorer er nå i gang med «matauk» på små jordflekker der de dyrker grønnsaker og frukt, eller aler opp kaniner, høner og ender for å skaffe ekstra mat til seg selv og folk i nærområdet.

Oppstart av nytt Agenda 1 lærefellesskap på Cuba er skjøvet til neste år. I mellomtiden holder det norske lederteamet kontakt med lederteamet på Cuba via sosiale medier. Dårlige internettforbindelser gjør selv lydsamtaler til en tålmodighetsprøve når en til to av ti personer vekselvis faller ut. Det var derfor en ekstra oppmuntring da vi lørdag 15. august for første gang gjennomførte et fungerende video-team-møte. Der fortalte alle om sin livssituasjon og hvilke løfter de holdt fast på, fulgt av forbønn for den enkelte og deling av oppmuntrende ord og bilder fra Gud.

Fra ungdommer i den lutherske kirka i Guantá- namo fikk vi nå i august rapporter om at de gleder seg over å være i gang med ukentlige CRED-treninger (KRIK-lignende aktiviteter) igjen, noe de bruker frimodig til å nå andre ungdommer med evangeliet.