Gå Ut Senteret får likevel starte bibellinje

Bibel- og misjonsskolen måtte klage til Kunnskapsdepartementet for å få godkjent bibellinje, men fikk til slutt statsstøtte for studiet av alle Bibelens bøker. 

18. desember 2019
Tekst og foto Gå Ut Senteret

Etter ett års ventetid fikk Gå Ut Senteret først avslag på søknaden til Utdanningsdirektoratet om det nye tilbudet, som var ment å starte opp denne høsten. Skolen klagde på vedtaket som kom i april, men fikk avslag på klagen fra direktoratet. Saken ble da oversendt til Kunnskapsdepartementet, som nå har omgjort byråkratenes avslag. Dermed kan den nye bibellinjen «Bare bibel» starte opp neste skoleår.

Rektor Ørjan Tinnen er glad for at tilbudet nå godkjennes

– Vi ønsker å utruste unge mennesker med bibelkunnskap og til å formidle Bibelens budskap. Studentene på «Bare bibel» skal få full gjennomgang av hele Bibelen i løpet av skoleåret, forteller rektor Ørjan Tinnen. «Bare bibel» er ment å være et svar på behovet for økt kjennskap til Bibelen i et stadig mer flerkulturelt samfunn.

– På verdensbasis finnes det en enorm interesse for kristen tro, og også i Norge er mange nysgjerrige på hva Bibelen sier. Det er en avgjørende oppgave i vår tid å formidle innholdet i troen på en måte som gjør at nye generasjoner forstår hva den går ut på, sier Tinnen. 

 Ikke yrkesrettet
Det opprinnelige avslaget var begrunnet med at tilbudet ikke var tilstrekkelig yrkesrettet. Da søknaden om det nye tilbudet ble avslått, reagerte flere på nyheten om bibelskolen som ikke fikk undervise hele Bibelen.

– Det er et overtramp som ikke viser forståelse og respekt for kirken og organisasjonene sin egenart, uttalte stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) til avisen Dagen i juni. Vårt Land svarte med å skrive på lederplass at Kunnskapsdepartementet burde si ja.

Også i kirke og organisasjonsliv fikk skolen støtte for det nye tilbudet, deriblant hos Nidaros biskop, Herborg Finnset, Laget, Wycliffe Norge og Acta – barn og unge i Normisjon. Disse fire skrev hvert sitt brev om behovet for økt bibelkompetanse, som ble vedlagt klagen.

– Vi hadde helt konkrete uttalelser fra arbeidsgivere som gikk god for at kurset ville være yrkesforberedende og relevant for arbeidslivet. Det er viktig for oss å ikke bare være et sted for å tilegne seg kunnskap, men at kunnskapen også skal kunne anvendes i praksis, sier Tinnen. – Gå Ut Senteret har alltid vært et sted for praktisk læring og utrustning til tjeneste.

Statssekretær tok grep
Saken endte til slutt med et møte i Kunnskapsdepartementet i oktober, der rektoren på Normisjonsskolen la fram saken for statssekretær Tom Erlend Skaug, sammen med generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Jan-Erik Sundby.

– Jeg tror oppmerksomheten rundt denne saken har ført til at politisk ledelse i departementet har tatt den på alvor. Vi mener at saken fikk urimelig streng behandling av Utdanningsdirektoratet, men vi hadde en god og grundig gjennomgang med statssekretæren, sier Tinnen. 

Til slutt kom godkjenningen fra departementet, og kursforberedelsene kan for alvor settes i gang.

Lars Olav Gjøra er lærer ved GUS og har hatt hovedansvaret for utviklingen av linja Bare bibel

Oppstart i august 2020
Nå er tilbudet klart for oppstart til skolestart i august neste år. Skoledagene på «Bare bibel» skal bestå av undervisning og selvstudium, i tillegg til praktisk trening i å formidle bibelkunnskap for ulike målgrupper.

PS! Du kan lese mer om tilbudet og søke om plass på gus.no/bare-bibel

FAKTA: Bare bibel
– Ettårig bibelskoletilbud planlagt på Gå Ut Senteret 
– Gjennomgang av alle Bibelens bøker
– Trening i å formidle bibelkunnskap
– Studietur til Israel, Hellas eller Tyrkia
– Oppstart skoleåret 2020/2021
– Mer info: gus.no/bare-bibel