Gå Ut Senteret feiret 40 år

Full fest på 40 års jubileum på Salemhuset i helgen.

Gjennom 40 år har Gå Ut Senteret (GUS), utdannet utsendinger og folk til tjeneste i ulike roller. Først i 31 år i Hurdal, og nå i ni år i Trondheim. I helgen ble det hele feiret på Salemhuset. 

Tekst: Normisjon – Foto: Gå Ut Senteret – Publisert: 11.06.24

Da GUS ble innviet i 1984 hadde Santalmisjonen ca 150 misjonærer, og var inne i en periode med vekst.

Ønske om å utdanne egne misjonærer hadde vært diskutert flere ganger, men det ble generalsekretær Gunnleik Seierstad som på nyåret 1980 «satte navn» på drømmen. 

«I mitt stille sinn har jeg begynt å kalle vårt kommende utdanningssenter for Gå Ut Senteret», skrev han i Santalmisjonens hovedorgan Santalen på nyåret 1980, kort tid etter at han hadde overtatt som generalsekretær. 

31 år i Hurdal 

GUS etablerte seg gjennom de første 20 årene som Santalmisjonens senter for misjonærutdannelse og som organisasjonens møteplass. 

Fra årtusenskiftet fram mot skolens 30-årsjubileum i 2014 ble det tydelig at behovet for å utdanne egne misjonærer ble mindre i Norge som i hele Vest-Europa.

Gå Ut Senteret har feiret 40års jubileet ved å sende elever på turné, men i helgen ble det stor fest.

GUS utviklet andre linjetilbud, men det viste seg å være utfordrende å drive en såpass liten skole. 

Etter en grundig utredning gjorde Landsstyret høsten 2014 vedtak om å flytte GUS til Trondheim fra skoleåret 2015. Eierskapet ble delt med 60 prosent til Salem menighet, og 40 prosent til Landsstyret. Det har vist seg å være et godt vedtak. GUS har i løpet av ni år slått nye røtter i en storby med et stort, kristent studentmiljø. 

GUS i Trondheim 

GUS fikk en mellomlanding i 7 år på Berg Prestegård før flytting til Salemhuset i 2022. 

Studentpastor Ørjan Tinnen i Salem menighet overtok som rektor etter flyttingen i 2015, og sammen med skolens styre, stab og Salem menighet la Tinnen grunnlaget for solid videre drift av GUS. I Salemhuset har GUS fått tjenlige lokaler, og har i tillegg glede av synergier fra alt som skjer i Norkirken og i Normisjon Region Trøndelag.  

Linjetilbudene etter flyttingen i 2015 har fortsatt en tydelig internasjonal misjonsprofil. GUS samarbeider også med NLA Høgskolen, slik at studentene kan ta studiepoeng i enkelte emner. 

Nå ved markeringen av skolens 40-årsjubileum ser vi at Normisjon fortsatt har alle muligheter til å utvikle missiologisk kompetanse og utruste studentene til tjeneste i Guds rike, ute og hjemme.