Gå Ut Senteret med overskudd for første gang på lang tid

Fem år etter misjonsskolen Gå Ut Senteret flyttet fra Hurdal til Trondheim, opplever skolen nå overskudd.

Studenter som mottar diplom ved en skoleavslutning på Gå Ut Senteret (GUS). Foto: David Einan

Til tross for koronaåret 2020 erfarer Normisjons misjonsskole, Gå Ut Senteret (GUS), at regnskapet går i pluss for første gang på flere år. I 2015 flyttet skolen lokaler fra Hurdal til Trondheim. I dag leier de i stedet for å eie, og internatene er byttet ut med en samarbeidsavtale med Trondheim vandrerhjem.

– Skoledriften i Hurdal hadde flere fordeler, men driftskostnadene sto til slutt ikke i stil med inntektene. Slik var det over mange år, og skolen var flere ganger truet av nedleggelse. Vi sto flere ganger i fare for å miste en viktig institusjon for utrustning til kristen tjeneste, sier rektor Ørjan Tinnen.

Økt støtte på grunn av godkjent revidert læreplan og nytt studietilbud har også gitt skolen flere ben å stå på. 

Blant de største ti
I år følger 48 studenter de tre linjetilbudene ved skolen, som utgjør skolens største studentkull siden flyttingen til Trondheim. Etter at underskuddsdekningen fra 2019 er trukket fra, viser det foreløpige regnskapet et overskudd på ca 600 000 kroner i 2020. 

– Det er gode nyheter, men vi må også erkjenne at det fortsatt er mye å jobbe med. Studenttallet har variert mer enn vi hadde sett for oss, de ordinære gaveinntektene har gått noe ned, og vi ønsker at flere misjonærer skal få sin forberedelse ved skolen, sier Tinnen.

I dag er Gå Ut Senteret den syvende største av de 20 offentlig godkjente bibelskolene i Norge.

– Har grunn til å være stolte
Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon, er imponert over å se at arbeidet som misjonsskolen har lagt ned i omstillingsfasen, nå viser resultater.

– GUS har hatt stor betydning for Normisjon helt siden starten i 1984. Etter krevende år og flytting, er det en stor glede å se hvordan skolen har klart omstillingen til en ny tid, sier Haga og fortsetter:

– Oppdaterte læreplaner og et relevant studietilbud, ikke bare for dagens studenter, men som også korresponderer med Normisjons kjerneopprag, er meget bra. Både styre og stab på GUS har all grunn til å være stolte av det arbeidet som har blitt lagt ned. 

Omlegging
Da skolestyret gjennomførte en utredning om skolens fremtid i 2014, kom de frem til at skolen måtte ha et gjennomsnittlig elevtall på over 60 studenter for å drive i driftsmessig balanse. Dette skjedde forrige gang i 2001/2002, for nærmere 20 år siden.

Overskuddet i 2020 indikerer at omleggingen har vært riktig styrt, påpeker generalsekretæren.

– Landsstyret har en periode stilt en underskuddsgaranti for skolen. At GUS nå leverer overskudd, sier mye om hvor riktig og godt styrt omleggingen har vært.