Galleri Normisjon vokser

Anita Næss Thorängen, daglig leder i Galleri Normisjon, og Jostein Bildør, regionleder i Sogn og Fjordane.

Galleri Normisjon får to nye gjenbruksbutikker våren 2024. På Vigrestad og i Førde er forberedelsene i full gang. – I tillegg har vi kontakt med flere interesserte, og vi har tilbud om lokaler vi kan få leie, forteller Anita Næss Thorängen, daglig leder i Galleri Normisjon. 

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Galleri Normisjon – Publisert 03.01.2024 

I Førde i Sunnfjord er kontrakten for et lokale på 300 kvadratmeter i byens sentrum signert, og håndverkere er i gang med å dele lokalet i flere rom. 

– Vi drømmer om å komme i gang 1. mars 2024, sier Jostein Bildøy, regionleder i Sogn og Fjordane og primus motor for regionens første Galleri Normisjon-butikk. 

Bildøy forteller at de trenger 25–30 frivillige for å drive butikken og at de allerede har 13 medarbeidere på lista.  

Inndelingen av butikklokalet i Førde er i god gang. (Foto: Jostein Bildøy)

Diakonalt og misjonalt 

I tillegg til å gi et økonomisk bidrag til Normisjons arbeid, ønsker regionlederen at denne butikken også skal ha et diakonalt og misjonalt perspektiv. 

– I Sunnfjord har Normisjon nå kun to foreninger igjen, og en del tidligere foreningsmedlemmer har ikke noen plass å gå til. Derfor håper vi denne butikken også kan bli et fellesskap for dem, sier Bildøy og fortsetter: 

– Vi har også en dialog med Sunnfjord Folkehøgskole her i Førde, og vi håper skolen vil bruke gjenbruksbutikken som praksisplass for elevene. Dette vil gi oss en gjensidig nytteverdi. 

Jostein Bildøy berømmer huseieren for hans positive holdning til den planlagte butikken.  

– Det er tydelig at vi er ønsket, både inn i dette lokalet og i Førde sentrum. Et uttrykk for dette er at huseieren hentet en brukt butikkinnredning i Oslo for oss, sier han. 

På Vigrestad planlegger Norkirken nå å åpne gjenbruksbutikk. Her er noen av de involverte i disse planene. Fra venstre: Arvid Vigrestad, Steinar Gulaker, Egil Heien (huseier), Anfrid Sørli, Kjell Gustav Sørli og John M. Urstad.

Åpner til våren 

På Vigrestad i Hå kommune har Norkirken også bestemt seg for å satse på gjenbruk, og planen er å åpne en Galleri Normisjon-butikk i løpet av våren. 

– Vi har fått leie et lokale på 450 kvadratmeter i Vigrestad sentrum, rett over gata for Norkirken, forteller Arvid Vigrestad, en av dem som har gått i bresjen for å åpne gjenbruksbutikk. 

Han forteller videre at det blir et orienteringsmøte i Norkirken om dette 10. januar der Anita Næss Thorängen fra Galleri Normisjon sentralt blir med.  

– Da håper vi de som er interessert i gjenbruk vil komme, sier han og forteller at det allerede har meldt seg en håndfull medarbeidere. 

Norkirken på Vigrestad har siden september 2020 delt ut gratis mat, og Arvid Vigrestad håper dette tiltaket kan bindes sammen med gjenbruksbutikken. 

– Vi møter mange ensomme mennesker når vi kjører ut mat, og i butikken har vi satt av areal til en sosial møteplass med kaffe og noe å bite i, sier Arvid Vigrestad.  

I dette lokalet i Vigrestad sentrum åpner Norkirken en gjenbruksbutikk denne våren.