Går av 1. september

Anne Birgitta Langmoen Kvelland har bedt Landsstyret i Normisjon om å få avslutte litt tidligere enn planlagt og går av 1. september. 

Generalsekretær i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Foto: Eivind Horne

– Vi har satt i gang mange prosesser i Normisjon de siste årene og sammen fått til mye. Sist uke kunne vi rapportere et godt årsresultat for 2019. Etter en akutt sykdomsperiode i mai kjente jeg at jeg nå har strukket meg så langt det har vært forsvarlig, sier generalsekretær i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland. 

Kvelland skulle etter planen gå av ved årsskiftet, men har av hensyn til egen helse nå ønsket å avslutte noe tidligere. 

Prosessen med ansettelse av Kvellands etterfølger er i gang og Landsstyret vil nå øke farten i denne prosessen fram mot høstsemesteret. 

Assisterende generalsekretær Ole Martin Rudstaden vil fungere som generalsekretær fra 1. september og til ny generalsekretær er på plass.