Går dypt for å gå bredt

Du kan ikke unngå å forholde deg til store tall når du leser om Normisjons arbeid i Kambodsja. 100 000 har i løpet av 8 år sagt ja til Jesus. 

Tekst og foto Terje Høyland

100 evangelister dybdetrenes og gis ansvar for huskirkene i et gitt område.

Over 500 huskirker er blitt plantet de siste tre årene. Breddeveksten er betydelig og vi feirer hver enkelt som har sagt ja til Jesus. Men breddevekst er sjelden bærekraftig uten dybdevekst.

I Kambodsja har vi kunne gå dypt med 7 unge ledere som idag er stab, 35 lærere som er medledere for Lederseminaret og 100 evangelister.

Måten vi går dypt på er gjennom å gi videre både innsikt og praksiser til stadig nye generasjoner av ledere, som evangelistene. 

Hver evangelist får en forsiktig støtte i en periode der får de vokse i erfaring. De kommer inn hver sjette måned til egentrening og de utfordres til å gi videre. Evangelist Sina er inne i sitt fjerde år og er den som har tatt dette lengst. Han har nådd ut til steder hvor ingen var kristne og hjulpet 32 nye huskirker i gang.

Samtidig har han bygget et team av evangelister. Etterhvert har de tatt over en del av det utadretta arbeidet, mens han selv har trent og innsatt ledere for huskirkene. 

Vi går dypt for å kunne gå bredt. Dybdevekst gir bærekraft til en stadig økende vekkelse i Kambodsja. 

Vi ber for:Stadig dybdevekst for arbeidet i Kambodsja. 

Gi en gave til evangeliseringsarbeidet i Kambodsja her

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2018