Går inn i faglig samarbeid

Bhutan ønsker oss med i faglig samarbeid om å bedre kontakten mellom barn og voksne.

Mental helse for barn og unge er en viktig satsing for Normisjons samarbeid i Bhutan. Samarbeidet drives gjennom stiftelsen Progreso.
Tekst og foto: Solveig Kolaas/Progreso

De siste årene har mental helse på mange måter vært en overskrift for samarbeidet med Bhutan. Satsingen gjelder også for barn som lever med en funksjonsnedsettelse.

Produserer barnesanger
I januar 2020 ble en samarbeidsavtale mellom helseuniversitet i Bhutan og universitetene i Bergen og Agder signert. Dette vil gjøre det mye enklere å søke om visum når landet igjen åpner opp. Musikkterapeut Anne Kippenes begynte i fjor høst med ukentlig nettbasert veiledning av musikerne Jigme og Samten i Bhutan, og arbeidet med produksjon av barnesanger og regler fortsetter selv om de ikke kan treffes på grunn av pandemien.

Helseuniversitetet i Bhutan støtter Annes planer om å forske på hvordan barnekultur kan brukes til å bedre kontakten mellom barn og voksne, for både friske barn og barn med funksjonsnedsettelser. Dette tror vi skal fremme bedre mental helse blant barn og unge på sikt.

Musikk i skolen
Lærerutdanningen for barnetrinnet i Bhutan ønsker samarbeid om hvordan musikk kan brukes som en helsefremmende faktor i skolen. Det er etablert kontakt mellom Paro College of Education og Jigmes tidligere lærere Hege Beckmann og Bodil Nørsett. Den samme lærerutdanningen har også ønsket samarbeid om ideer til spesialpedagogikk.

To norske fagpersoner, med mye erfaring både fra Norge og Nepal, er klar til å starte samtaler rundt dette så snart Bhutan åpner seg igjen.

Barnebok
Gro Holm Rypestøl lanserte i 2019 en engelsk oversettelse av sin barnebok om den blinde gutten Bumpa. (Engelsk er undervisningsspråk fra sko- lestart i Bhutan). Gro planlegger ny tur til Bhutan der boka «Bumpa» vil bli fulgt opp ved besøk til mange flere skoler.

Oppfølgingen innebærer inspirasjon til lesing og informasjon til elever og lærere om det å leve med funksjonsnedsettelser. Det vil også gi mulighet for nye møter med skolerådgivere.