Generalforsamling og MER samtidig

Landsstyret i Normisjon har vedtatt å legge neste års generalforsamling (GF) i tilknytning til MER-konferansen i Stavanger 12.–15. januar. Samtidig skal Acta – barn og unge i Normisjon ha sitt årlige landsmøte (LM). 

 Tekst Arne Sæteren – foto: Håkon Johannes Slettevold/Normisjon – publisert 22.02.23 

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon mener det å samle hele organisasjonen slik, er en strategisk mulighet. 

– Det har jeg stor tro på. Skal vi bygge organisasjonen og «vi»-følelsen for fremtiden, kan dette bli vår viktigste arena, sier han. 

Ansatte og frivillige 

Normisjon har generalforsamling hvert tredje år, og den har tradisjonelt vært arrangert om sommeren. De siste årene har den vært holdt sammen med Sommer i sør – et familievennlig stevne i Grimstad. På grunn av korona ble generalforsamlingen i 2021 avholdt digitalt. MER-konferansen i Stavanger har vært holdt to ganger, siste gang i januar i år. Denne konferansen er primært for ansatte og frivillige medarbeidere i Normisjon og Acta.  

Nærmere 400 deltok på årets MER-konferanse, og Maria Lade (20) sa dette til normisjon.no etter MER-konferansen:  

«Jeg har blitt utfordret både på et personlig plan og i forhold til tjenesten jeg står i til vanlig. Spesielt på det å fortsette å ha Jesus på førsteplass i livet mitt.» 

Hold deg oppdatert på program og påmelding her

Vil trekke unge 

Eivind Saaghus, økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon, forteller at det har vært vurdert flere alternativer for disse to arrangementene. 

– Vi ønsker å få med flest mulig mennesker, både ansatte og frivillige, på slike viktige samlinger. På bakgrunn av den gode oppslutningen om årets MER-konferanse, valgte landsstyret å gå for et fellesarrangement, blant annet fordi vi tror dette har større appell til unge mennesker enn en tradisjonell generalforsamling. Dessuten er det veldig positivt at Acta har sitt landsmøte på samme sted og til samme tid, sier Saaghus. 

– Å samle både GF i Normisjon, landsmøte i Acta og MER-konferansen kan gi oss det løftet vi trenger i Normisjon fremover, mener Kjetil Vestel Haga. 

– Ressursbesparende 

Saaghus viser også til at det å slå sammen disse arrangementene er ressursbesparende.  

– Vi er en forholdsvis liten organisasjon, og det er både kostbart og tidkrevende å forberede og avvikle to store arrangement på et år som det ville blitt i 2024, sier han. 

Han forteller at vedtaket om en samkjøring av disse tre arrangementene ikke er gjort en gang for alle. 

– Landsstyret vil selvsagt evaluere denne samlingen i ettertid og vurdere om vi skal fortsette med denne løsningen. Videre er landsstyret innstilt på at sommerarrangementene i Normisjon skal gå sin gang. Sommer i sør blir det i år også, og et par av våre store menigheter har egne stevner. Drømmen er at vi på sikt kan slå sammen disse samlingene til et landsomfattende sommerarrangement, sier han. 

IMI kirken i Stavanger 

Neste års storsamling blir holdt i IMI kirkens lokaler i Stavanger fra fredag til søndag der MER-konferansen har gått av stabelen. I tillegg blir det en egen dag for ansatte mandag. 

– Tanken er at generalforsamlingen konstitueres fredag morgen, og i løpet av fredag og lørdag veksles det mellom forhandlingsmøter og inspirasjons- og oppbyggelsessamlinger. Vi tar sikte på å finne en god balanse mellom stevne og forhandlinger.  

Veronica Berg, personalleder i Acta, forteller at Actas landsmøte blir gjennomført i to deler: Digitalt tirsdag kveld og fysisk lørdag formiddag. 

– Det bli dermed mulig å få med seg både LM og GF, sier hun.