Gjør Guds kjærlighet kjent

Normisjon fortsetter å støtte det kristne TV-selskapet SAT-7. Det dekker hele Midt-Østen og Nord-Afrika.

27. mai
Tekst Kjell Arne Norum
Foto SAT-7

Dette er et område som sammen med Tyrkia rommer mer enn en halv milliard mennesker, og hvor de små kirkene lever under til dels stort trykk i en muslimsk verden. Sendingene går i fire kanaler 24 timer i døgnet, på arabisk, farsi og tyrkisk. SAT-7 er basert i regionen og kommer ikke som noe fremmed utenfra. 

Direktør Terence Ascott sier at IS og den endeløse volden i området har gjort millioner av mennesker i regionen mer tiltrukket av en kjærlighetens Gud. SAT-7 vil støtte kirkene og alle kristne som lever isolerte. Dessuten ønsker de å nå dem som aldri har hørt et kristent vitnesbyrd. 

Den persiske kanalen SAT-7 PARS bruker nå en populær satelitt som har gitt en fordobling av antall seere i løpet av halvannet år. I en liten seerundersøkelse sa nesten én av fire at de tok en beslutning om å følge Jesus etter å ha sett på kanalen. De fleste av disse var fra Iran og Afghanistan. I Iran har det i en årrekke vært en svært kraftig kirkevekst. Kanalen legger derfor stor vekt på undervisning, særlig for kristne ledere. 

Den nesten nye arabiske skolekanalen opphørte i 2018 som egen kanal, da det viste seg at programmene når bedre ut på en annen måte. Nå sender de dels på de to andre arabiske kanalene og dels med strømming over internett. Da kan barna se på når som helst. Fortsatt er målet å nå ut til de mer enn 20 millioner barn og unge som ikke får skikkelig skolegang.

Vi ber for: SAT-7s stab som ønsker å gjøre Jesus synlig i regionen 

Du kan gi en gave til SAT-7s arbeid her.


Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2019

Relatert innhold

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"

Nytt prosjekt i Nepal!

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Nepal for å kartlegge husholdninger med funksjonshemmede i familien. I år startet et nytt prosjekt for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

Read article "Nytt prosjekt i Nepal!"

Ny generalsekretær i Normisjon

BiG-rektor Kjetil Vestel Haga (50) overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Read article "Ny generalsekretær i Normisjon"