God jul og godt nytt år

2017 er snart historie. Å oppsummere et helt år for noe så mangfoldig som Normisjon, kan synes som en utfordrende oppgave. Så utfordrende faktisk, at ingen verken har fått eller tatt den

Skrevet av: Stein Ole Kolstad Varhaug, 24. desember 2017

God jul og godt nytt år. Foto: Ill./Hanne Liv Gyllander

 Som de fleste foregående år, har 2017 bestått stort sett av hverdager – ispedd en og annen utskeielse (med positivt eller negativt fortegn).

I det store spennet av de 150 årene Normisjon i år feirer, er det lett å se tilbake på høydepunktene, stevnene, inntogene i stadig nye land. Også disse 150 årene er det likevel hverdager det har vært flest av. Levende forkynnelse på et litt for varmt bedehus, samtale med ei enke i den svalende skyggen av ei palme, klasseromsundervisning en mørk torsdag morgen på en videregående skole.

2017 sier takk og farvel som ett av disse 150 årene. Et annerledes år, likevel ett av de mange. I hverdagen, når det dagligdagse har grepet på oss, er ikke rammene rundt nødvendigvis det viktige. Nei, det er hvordan vi fyller hverdagene, hvordan vi gleder oss over vinden i håret, et smil til naboen der, et postkort til en venn, en middagsinvitasjon til dem som trengte det.

Slik kan kanskje 2017 beskrives; rammen rundt var omtrent det vi så for oss, men bildet ble langt fra det vi kunne forestille oss. Lerretet har vi fått av Vårherre selv, vi får la Ånden være penselen, og så er det vårt ansvar å la det få innhold, farger og liv. Da legger vi grunnlaget i våre liv, våre hjerter, vi danderer høyet i krybben, for å ta imot Han som også i dag gir dagene våre innhold, farger og liv. Det kan vi tro.

 Til alle ansatte, givere, samarbeidspartnere og andre hverdagshelter: Velsignet god jul, og et godt nytt år!