Gode grunner til opprette testamentet

Mange som oppretter et testament gjør dette for å forenkle fordelingen av finansielle verdier for sine etterkommere. Et testament vil for de fleste arvinger oppleves ryddig. Man får også gjennom testamentet anledning til å gi en siste omtanke til sine nærmeste i fordelingen av resurser og eiendeler, slik kan faktisk også testamentet være til hjelp når etterlatte skal bearbeide sorgen.

Selv om den største delen av arven i de fleste tilfeller skal tilfalle familie er det flere som ønsker å etterlate noe av arven til veldedige formål. Dersom man ønsker å gi en slik gave er det vårt råd å informere etterlatte om at man vurderer å testamentere noe til andre enn familie slik at dette ikke kommer som en overraskelse.