Gode møter med mennesker fra misjonsfeltet i Dhaka

Nylig var generalsekretær Kjetil Vestel Haga på besøk i Bangladesh.

Trostyrkende og inspirerende å møte mennesker på misjonsfeltene i Bangladesh, forteller Kjetil Vestel Haga. 

Tekst og foto: Normisjon – Publisert: 28.10.22

– Du har akkurat vært på reise i Bangladesh, hva gjorde mest inntrykk på deg underveis? 

– Det var overveldende å se alt det Normisjon har fått være med på siden den første santalmenigheten ble grunnlagt i Dinajpur området for over 100 år siden, forteller generalsekretær Kjetil Vestel Haga. 

Han har nettopp kommet hjem fra en åtte dages rundreise for å se på Normisjons arbeid i Bangladesh. 

– Turen startet turen i Dinjapurområdet der den første santalmenigheten ble grunnlagt i år 1900. I dag finnes det 195 menigheter i BNLC. Vi står i en flott historisk tradisjon med vårt arbeid i Bangladesh! 

Kirker og prosjekter

Sammen med leder for Misjon i Norge, Vegard Tennebø, regionleder i Sogn og Fjordane, Jostein Bildøy og blant annet representanter fra Storsalen menighet i Oslo har Vestel Haga sett mange ulike deler av arbeidet. 

– Det er lenge siden jeg har lært så mye på så kort tid, forteller en glad generalsekretær. – Hundrevis av kirker er etablert. Vi har mange prosjekter med alt fra mikrofinans, rettighetsarbeid for minoriteter, utdanning og helse til Asiabasens spennende arbeid med lederopplæring og Agenda1 arbeid som kobler menigheter sammen på tvers av kirkesamfunn. 

Møter med mennesker gjorde stort inntrykk underveis. 

– Det å møte mennesker å få høre hvordan Jesus har berørt deres liv var inspirerende, sier Vestel Haga og trekker fram både Kvinnenes bønnenettverk, Womens Prayer Work, der stadig nye kommer til tro og møter med dem som har møtt Jesus, men kommer fra en muslimsk bakgrunn. 

Ny forståelse

Bangladesh er et av landene Normisjon har virket lengst i og fortsatt skal ha fokus på fremover. Nettopp derfor gikk turen til Bangladesh nå i høst. 

– Det er viktig for meg å bli kjent med både mennesker og arbeid i landet. Det internasjonale arbeidet er Landsstyrets hovedmandat. Skal vi ta gode beslutninger for fremtiden, er det viktig at jeg som leder selv er til stede for å bli kjent med land, arbeid og medarbeidere. Å være fysisk i området og møte både utsendinger og nasjonale medarbeidere, gir en helt ny forståelse. Ikke minst er det viktig å lytte til menneskene som står midt i arbeidet og kjenner det best, mener Vestel Haga. 

Trostyrkende

– Har du en inspirerende historie du vil dele med oss fra reisen?

– De mange historiene fra kvinnenes bønnearbeid, gjorde sterkt inntrykk. En 51 åring kvinne, Noyomi Mardy, har en datter som en dag ble alvorlig syk. Etter to år med medisinsk behandling var hun fortsatt ikke frisk og familien var i ferd med å miste håpet. Den kristne broren hennes ba Kvinnenes bønnenettverk komme hjem til dem. I tre dager ba de for den syke jenta. Den tredje dagen ble hun frisk. Mardy fortalte at hun ble overrasket da jenta hennes ble helbredet. Men etter det ble hun selv kjent med Jesus. «Nå er jeg så glad», sa hun.  Dipali som ledet dette arbeidet, hadde mange slike historier å dele. Det var meget trostyrkende.

– Hvor går turen neste gang?

– Jeg reiser mye i Norge for tiden. I nærmeste fremtid skal jeg til Askim Normisjon på 150 års jubileum og til Vigrestad på julemesse. I neste semester skal jeg til Kambodsja og Thailand for å se arbeidet der, blant annet evangeliseringsaksjoner og møter med studenter har fått et trygt sted å bo i Phnom Penh, sier Vestel Haga.