Godt vennskap

«Jeg har mange, mange bekjente. Og så har jeg tre venner. Du er en av dem,» erklærte min venn Bimala sjenerøst.

14. januar 2020
Tekst og foto Liv Wendel

Dette utsagnet kom hun med, til min overraskelse og takknemlighet, for fire år siden. Og for meg er det slik: Har jeg hatt en virkelig venn i Bajhang, så er det henne. Vi deler ikke tro, og er fra fullstendig forskjellig bakgrunn. Men jeg har sittet i timevis i den lille butikken hennes, drukket utallige kopper te mens vi har snakket om mange ting på jorden og i himmelen, så langt språket holder. Ofte har det vært henne jeg har gått til, når jeg har vært forvirret over hva som skjer. Og hun har forklart og forklart, åpent og uten forlegenhet. Hun forundrer meg med sitt livsmot, visdom og upåklagelige humor. 

Hos Bimala føler jeg at jeg er en person, mer enn en merkverdighet utenfra. Hun er en sjelden medvandrer, en venn som uten et øyeblikk av tvil vil sette alt til side for å hjelpe meg med hva det skulle være. 

På veggen min i Katmandu henger et ikon av «Jesus og hans venn». Jesus ser trygg og solid ut, full av fred, og er ikke det minste brydd over sin kamerat. Det minner meg daglig på hans vennskap og tilstedeværelse gjennom tykt og tynt. Han sa en gang at «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere… Jeg kaller dere venner» (Joh 15,15). 

Skal tro om ikke vennskap er en av kjernene i misjon. Å være en likeverdig medvandrer på tvers av all verdens forskjellighet. Jeg lærer noe om det av både Bimala og Jesus.  

Vi ber for: Bimala og folket i Bajhang


Du kan gi en gave til Liv Wendels arbeid i Nepal her.

Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 4/2019. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.