Guds overraskelse i nord

I Lenvik menighet på Finnsnes i Midt-Troms hadde sogneprest Ruth Astrid Stellmacher og andre bedt til Gud om hjelp i menighetsarbeidet. Så en dag ringte telefonen.

Tekst Kristin Winther Jørgensen
Foto Norkirken Tromsø

– Det var Live Fossen Gundersen i andre enden. Hun ringte fra Norkirken Tromsø og spurte om vi ville være med på Agenda 1, sier Stellmacher.

Hun visste ikke hva Agenda 1 var, men takket ja i tro på at dette var Guds svar på bønnene hun hadde bedt for menigheten.

– Det hørtes spennende ut, og vi trengte et nytt verktøy der vi var i våre prosesser. Vi hadde bedt om ledelse og om veien videre i over et halvt år, sier Stellmacher.

Kunnskapsord i Stavanger
En tid før telefonen ringte på Finnsnes, var Norkirken Tromsø i IMI-kirken i Stavanger, på samling med Agenda 1-nettverket de var en del av.

– I en av pausene var det en dame fra en annen menighet som kom bort til oss og sa hun trodde vi skulle invitere med noen fra Lemvik. Hun hadde ikke hørt om stedet og lurte på om det fantes en plass som het det? Vi snakket sammen og fant ut at det måtte være Lenvik menighet på Finnsnes. Live fikk oppgaven med å ringe til kirken og si at vi trodde Gud hadde foreslått at de skulle være med på Agenda 1, forteller Kristine Amalie Gurandsrud i Norkirken Tromsø.

– Ruth Astrid var i permisjon akkurat da, men var tilfeldigvis på kontoret den dagen, sier Gurandsrud. Hun forteller at Lenvik menighet ble med i Agenda 1-prosess i fire år, før de startet sitt eget nettverk.

Undervisning og ansvarliggjøring
Agenda 1 er et lærefellesskap som har sitt utspring fra IMI-kirken i Stavanger.

– Her møtes et team fra menigheter to ganger i året. I hver runde får en undervisning og lager planer for sin menighet med utgangspunkt i hvor en er som menighet og i undervisningen. Dette blir og et ressursfellesskap fordi en møter andre menigheter med de samme utfordringene en selv har og kan lære av de andre, sier Gurandsrud. Hun forteller at det her legges konkrete planer med tidsfrister og hvem som har ansvar. 

– En går gjennom to runder på to år, der undervisningen har temaene misjonale muligheter, misjonalt liv, misjonalt lederskap og misjonale fellesskap.

Større hjerte for menigheter og landsdelen
Gurandsrud sier at Agenda 1 betyr mye for Norkirken Tromsø.

– Her har vi fått verktøyer å jobbe ut fra, verktøyer å utruste menigheten med, og et menighetsnettverk å stå sammen med. Det at vi har startet Agenda 1 Nord har gitt oss et større hjerte for menighetene rundt oss og for landsdelen vår. Vi følte at vi hadde fått noe veldig nyttig og godt gjennom Agenda 1 og hadde lyst at flere skulle få ta del i det. Gjennom det har vi fått lov til å bety noe for andre. 

Nettverk og fellesskap
I Lenvik menighet er de glade for å ha fått Agenda 1 til seg.

– Agenda 1 gir en arena til å snakke om det man tenker på og gir oss verktøy vi kan bruke når vi bygger kultur. For oss har det også gitt et helt nytt nettverk og nye fellesskap vi kan være en del av, sier Stellmacher. 

Lenvik menighet har nå opprettet et eget lærefellesskap som favner menighetene i nærområdet.

– Vi har blitt utfordret på å gi dette videre, og det er veldig spennende. I dette arbeidet samarbeider vi med Norkirken Tromsø og IMI Kirken, sier Stellmacher. Hun sier det er veldig bra å implementere dette lokalt. 

– I vårt nettverk er det tre andre menigheter med fra Den norske kirke, og disse møter vi jevnlig til prosessarbeid og utvikling av menighetene.

Unikt verktøy
Svein Høysæter er rådgiver i Normisjon Hordaland. Han har lang fartstid i Agenda 1, og gjør seg stadig erfaringer i dette arbeidet. For tiden er han engasjert i dette arbeidet både her hjemme, men også i Mali. Han veileder de som starter opp Agenda 1-fellesskap og følger dem et stykke på veien. 

– Vi har mange gode menighetsutviklingsverktøy i Norge, men jeg selv har ikke funnet noe tilsvarende som kombinerer åndelig frimodighet, fellesskap, enhet, innhold og prosess som Agenda 1. Det er helt unikt, sier Høysæter.

Gir det videre
Høysæter sier utviklingen i Tromsø og på Finnsnes er interessant.

– Selv har jeg nylig vært med på Agenda 1-samling på Finnsnes. Norkirken Tromsø var med på Agenda 1 i Stavanger helt fra starten i 2009, og de var de første som sa at de selv ville starte et Agenda 1 som ikke var i Stavanger, men i Tromsø, forteller rådgiver Svein Høysæter.

– Det som har skjedd i nord er et godt eksempel på det vi ønsker å oppnå i Agenda 1, nemlig at vi gir det videre. I dag har vi et skjerpet fokus i alle land på å gi det videre, på reproduksjon. Norkirken Tromsø tok det første steget. Vi prøver å sørge for at andre følger etter.

Dette er Agenda 1: 
– Et fellesskap av ledergrupper fra ulike menigheter og forsamlinger
– Hensikten er å hjelpe hverandre å nå ut for å nå nye mennesker med evangeliet
– Samlinger holdes  fire ganger i løpet av en toårs-periode til undervisning, samtaler, lovsang og bønn
– Opplegget og innholdet kommer fra European Church Planting Network (ECPN) med Mike Breen i spissen
– IMI Kirken har videreutviklet dette til Agenda 1
– Nå finnes Agenda 1-arbeidet mange steder i Norge, og i snart ti ulike land i Asia, Afrika, Amerika og Europa

Du kan lese mer om Agenda 1 på nettverkets hjemmesider.

Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2018