Helbredet, frelst og døpt

Binod ble en kristen etter å ha tatt med den syke bestemoren sin til kirken for å få hjelp. Der opplevde han å se et mirakel.

20. april 2019
Tekst og foto David Einan

Binod Maharjan er en del av lederskapet i den store nepalske kirken Koinonia Patan Church.

– Alt startet med at jeg ønsket å hjelpe den syke bestemoren min og tok henne med til kirken. Etterhvert fikk jeg høre mer om Jesus og kom til tro på Ham, forteller Binod.

Binod vokste opp med å tilbe hinduistiske guder og trodde det var rett, men da bestemoren ble syk og familien opplevde at hun ble besatt av demoner valgte han å ta henne med til kirken. 

– Hun var ikke seg selv på flere dager, forteller han. 

Binod samlet derfor noen kristne han kjente fra kirken for å be for henne. Hun ble helt frisk og fullstendig satt fri fra de onde kreftene. Da Binod var 27 år gammel valgte han og bestemoren seg for at de skulle la seg døpe samme dag. Binod forteller at han aldri hadde opplevd å se Gud gjøre slike ting før, og ønsket å lære mer om Den Hellige Ånd. 

Binod fikk etterhvert jobb i kirken. I starten forteller han at han først og fremst var opptatt av å hjelpe seg selv økonomisk, men visjonen hans endret seg og det gikk opp for ham hvor viktig det var å hjelpe kirken og jobbe for å utbre Guds rike.

– Jeg ønsker bare å lære om hvordan jeg kan hjelpe til å utbre Guds rike for hver dag. Jeg ønsker bare å hjelpe. Gud leder alltid veien.


Teksten er skrevet av studenter på linjen Global Disippel – Story&Media ved Gå Ut Senteret.