Helsearbeid

Kroppene til arbeiderne lider av tung belastning over lang tid, mange har pusteproblemer fordi det er mye støv i luften. Derfor tilbyr vi:

  • gratis helsesjekk og behandling av steinknusere på sykehus
  • gratis sjekk på knuseverkene, på mobile klinikker med legeteam
  • gratis hjelp ved fødsler og oppfølging med vaksineringsprogrammer.

Andre helsetiltak som gjøres er å installere vannsprinklere for å redusere støv i luften på knuseverkene. Det jobbes også med å få installert gode sanitær og vannstasjoner for å redusere risiko for smitte på arbeidsplassen.