Hjertebok fra Ecuador

I 2018 var det 50 år siden Santalmisjonen startet arbeid i Ecuador. Nå er det blitt bok. 

5. februar 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

Mange av de gamle misjonærene fra Ecuador tok turen til en felles markering 12. juli

Ecuador en mi corazón. Historien om femti års misjonsarbeid ved norsk misjon i Ecuador 1968 – 2018 er skrevet av en gruppe tidligere Ecuadormisjonærer, og skal fortelle om Santalmisjonen og Normisjons femtiårige arbeid i landet. Tittelen betyr, som man nok kan gjette, «Ecuador i mitt hjerte». 

De første norske lutherske misjonærene utsendt fra Santalmisjonen landet i Quito i 1968 og etter språkstudier begynte de å etablere seg i landet. I dag er ‘Misión Luterana Sudamericana de Noruega’ (MLSN) historie. 

– Boken gir en fremstilling av denne 50-årige misjonshistorien, sier Live Danbolt Drange, som har er initiativtaker og har vært redaktør for boken.

Den tar utgangspunkt i bakgrunnen for at misjonen startet arbeid i landet: situasjonen til urbefolkningsgruppen Kañaris. Det er videre en fremstilling av misjonsarbeidet og det kirkebyggende arbeidet som er gjort.

Boken har også et kapittel om norsk skole for misjonærbarna med en oversikt over alle elevene og en oversikt over alle som har hatt en tjeneste i Ecuador i minst ett år. 

– Listen over nordmenn som har arbeidet i Ecuador gjennom disse årene er imponerende, det er mange som opplever tilknytning til landet. Dette skriftet er først og fremst tilegnet dem og deres barn, men også til misjonsvenner som gjorde arbeidet mulig og til dem som ønsker å bli kjent med denne delen av Santalmisjonens og Normisjons arbeid, sier Drange.

– Ecuador har endret seg mye fra vi først kom dit og til i dag. Mye av hensikten med denne boken er å forsøke å gi bakgrunnskunnskap og forklare hvorfor det var nødvendig å ta opp arbeid i Ecuador.

Drange peker på at selv om Normisjons engasjement i Ecuador nå er ganske begrenset, er det to nasjonale kirker som fører arbeidet videre. 

– Når vi først har bygget kirker der, har vi et ansvar for dem, også når det formelle arbeidet er avsluttet. De trenger å omsluttes av misjonsfolkets bønner og omsorg, sier Drange. 

Når utgiftene til trykking er dekket, vil resten av innbetalingene gå til stipendprogrammet for den teologiske utdannelsen i Ecuador, forteller Drange.

Boken kan skaffes fra Normisjons hovedkontor og fra regionkontorene. 

Relatert innhold

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"

Nytt prosjekt i Nepal!

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Nepal for å kartlegge husholdninger med funksjonshemmede i familien. I år startet et nytt prosjekt for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

Read article "Nytt prosjekt i Nepal!"

Ny generalsekretær i Normisjon

BiG-rektor Kjetil Vestel Haga (50) overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Read article "Ny generalsekretær i Normisjon"