Holdninger teller

En av de største oppgavene i arbeidet for personer med nedsatt funksjonsevne i Bhutan er å utfordre holdninger.

Skrevet av: DPAB/Sigrid Rege Gårdsvoll, 13. desember 2017

Ett av prosjektene som jobbes med er tegnspråkkurs for familiemedlemmer av personer med nedsatt funksjonsevne. Foto: DPAB

Som mange andre steder er det fortsatt store stigma knyttet til nedsatt funksjonsevne i Bhutan, og Disabled Persons’ Association of Bhutan (DPAB) jobber målrettet med holdningsskapende arbeid. 

Våren 2017 avholdt DPAB et ukeslangt undervisningsprogram i Bhutans Wangdue Phodrang-distrikt. Fra femten landsbyer møtte 85 ledere og helsearbeidere. Denne gruppen spiller en viktig rolle i sitt lokalsamfunn fordi de er beslutningstakere og er med på å planlegge fremtiden for sine landsbyer. At denne gruppen har forståelse for de utfordringene mennesker med nedsatt funksjonsevne møter og har med seg denne gruppens behov når de skal ta avgjørelser i sine lokalsamfunn.                                                           

To av DPABs medarbeidere har vært i India for å lære mer om hvordan lokalsamfunn på en bedre måte kan tilrettelegge for og inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne. I løpet av denne utdanningen lærer de å utvikle og administrere lokale tjenester, og å lære videre denne kompetansen til andre.

Etter sitt tre måneders studieopphold har de hatt en tre måneders praksisperiode der de har avholdt undervisning flere steder i Bhutan for deltakere fra hjelpeapparat, helsevesen og lokale myndigheter. De fokuserer på å bygge positive holdninger og bryte ned fordommer, og vise hvorfor det er viktig at lokalsamfunnet inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi ber for: DPABs arbeid og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bhutan

Prosjekt: Samfunnsutvikling i Bhutan
Prosjektnummer: 303 003Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2017