Hva er arveloven?

Arveloven regulerer arv på grunnlag av slektskap og ekteskap. Loven ønsker å sikre en rettferdig fordeling av arv. Hvem som er dine arvinger kommer an på hvilket slektsledd du har arvinger i.

  • Første slektledd omfatter livsarvinger- Det vil si ektefelle og barn, evt. barns barn. Dersom man har livsarvinger vil ingen andre ha arverett.
  • Andre slektsledd er dine foreldre. Dersom foreldre er døde, blir etterkommere fra foreldrene arvinger i deres sted, altså dine helsøsken eller halvsøsken.
  • Tredje slektsledd omfatter besteforeldrenes slektsledd. Dette betyr onkler, tanter og søskenbarn. Barn av søskenbarn arver ikke etter arvloven.

Om du ikke har slekt med arverett vil din arv i helhet gå til staten med mindre du har skrevet et testament.

Ved å skrive et testamente kan du innenfor arvelovens begrensninger fordele resterende arv etter eget ønske.